คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ทุจริตงานสัมมนา หญิงเป็ด

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 9 ด. ‘หญิงเป็ด จารุวรรณ’ คดีทุจริตเงินสัมมนา

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำพิพากษาศาลฏีกาในคดีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. จำเลยที่ 1 ในฐานความผิด ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 สืบเนื่องจากเมื่อปี 46 คุณหญิงจารุวรรณ…

Home / NEWS / ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 9 ด. ‘หญิงเป็ด จารุวรรณ’ คดีทุจริตเงินสัมมนา

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลฏีกาพิพากษา จำคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท ‘คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา’ อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีทุจริตงานสัมมนา เมื่อปี 46
  • ส่วนนายคัมภีร์ สมใจ จำเลยที่ 2 เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ศาลจึงพิจารณาว่าสิทธิ์ย่อมถูกระงับไปตามกฎหมาย

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อ่านคำพิพากษาศาลฏีกาในคดีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. จำเลยที่ 1 ในฐานความผิด ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

สืบเนื่องจากเมื่อปี 46 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ในขณะนั้น) ได้ร่วมกับนายคัมภีร์ สมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนับริหารงานและทรัพยากรบุคคล สตง. จำเลยที่ 2 ได้จัดการสัมมนา ที่ จ.น่าน เพื่อให้ข้าราชการที่มีรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนา แต่กลับให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเดียว โดยใช้งบเบิกจ่ายงานของทาง สตง. จำนวนเงิน 294,440 บาท ทำให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยที่ 1 ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำเลยไม่เคยปรากฏการกระทำความผิด อีกทั้งโทษความผิดยังมีความเสียหายเล็กน้อย ศาลฎีกาจึงพิพากษาแก้ให้มีโทษปรับ 15,000 บาท จำคุก 9 เดือน โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ศาลจึงพิจารณาว่าสิทธิ์ย่อมถูกระงับไปตามกฎหมาย

X