คิมจองอึนไทยแลนด์ เดินทางถึงเวียดนาม ด้วยมาดนักท่องเที่ยวทั่วไป

คิมจองอึนไทยแลนด์ เดินทางถึงเวียดนาม ด้วยมาดนักท่องเที่ยวทั่วไป

คิม ไทยแลนด์ เดินทางถึงฮานอยโดยสวัสดิภาพ ด้วยมาดนักท่องเที่ยวทั่วไป วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 12.20 น. คิม ไทยแลนด์ หรือ ริช…