ความหมายและรูปแบบของการสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน

ความหมายและรูปแบบของการสร้างคำ คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน

เรียนรู้ภาษาไทย คำไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีทั้งคำที่เป็น “คำไทยดั้งเดิม” และ “คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ” หรือ “คำที่ใช้เฉพาะในภาษาพูด” คำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ มีชื่อเรียกตามลักษณะ และแบบสร้างของคำ เช่น คำมูล คำประสม…