น้ำใจงาม ! ครูหูหนวกควักเงินบำนาญค้ำจุนโรงเรียน หวังให้เด็กพิการได้เรียนต่อ

น้ำใจงาม ! ครูหูหนวกควักเงินบำนาญค้ำจุนโรงเรียน หวังให้เด็กพิการได้เรียนต่อ

เหอซิ่งอู่ ครูผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งทำงานอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษซานเหลียน (Sanlian Special Education School)  ณ นครหนานชาง เมืองเอกของมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน ทั้งนี้ครูเหอกลับยังคงมุ่งมั่นแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ต่อไป หลังจากผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสียชีวิตลง ขณะที่ เหอรุ่นเม่ย…