21 มิถุนายน “ครีษมายัน” กลางวันยาว กลางคืนสั้นที่สุดของปี

21 มิถุนายน “ครีษมายัน” กลางวันยาว กลางคืนสั้นที่สุดของปี

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า วันที่ 21 มิถุนายนนี้ เป็นวัน “ครีษมายัน” (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี คำว่า…