ชวน ไม่ขอให้ความเห็น ปมครม.ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วน

ชวน ไม่ขอให้ความเห็น ปมครม.ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัท ทีโอทีและตรวจความเรียบร้อยในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ จากบริษัท ทีโอที เพื่อนำไปติดตั้งยังอาคารรัฐสภา เกียกกาย ก่อนที่จะใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า คณะผู้บริหารบริษัท ทีโอที ด้วย…