สตม. เผย 5 ขั้นตอน คนไทยจะกลับเข้าไทยต้องทำอย่างไรบ้าง!?

สตม. เผย 5 ขั้นตอน คนไทยจะกลับเข้าไทยต้องทำอย่างไรบ้าง!?

ก่อนหน้ามีประเด็นข้อสงสัยจากประชาชน กรณีคนไทยจะกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง ทาง ผบช.สตม. เผยคนที่คนที่จะเข้ามาประเทศไทย สามารถปฏิบัติได้ 5 ขั้นตอน