คนไทยเข้าประเทศ

สตม. เผย 5 ขั้นตอน คนไทยจะกลับเข้าไทยต้องทำอย่างไรบ้าง!?

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้ามีประเด็นข้อสงสัยจากประชาชน กรณีคนไทยจะกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง
  • ทาง ผบช.สตม. เผยคนที่คนที่จะเข้ามาประเทศไทย สามารถปฏิบัติได้ 5 ขั้นตอน
  • สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทย

วันที่ 6 พ.ค.63 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) กล่าวว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคำถามต่างๆที่คาใจ เกี่ยวกับกรณีคนไทยจะกลับเข้ามาประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1.ยื่นความประสงค์ ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (ใบ COE) โดยแจ้งเลือกการกักตัว แบบ SQ : State Quarantine หรือ ASQ : Alternative State

2.เลือก Quarantine ประเภท SQ กรณีรัฐออกค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะเลือกที่กักตัวซึ่งรัฐจัดให้ตามความเหมาะสม หรือ ASQ กรณีที่ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้เดินทางต้องจองและโอนจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยเลือกโรงแรมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งสามารดหาข้อมูลโรงแรมได้จากสถานทูตไทย หรือเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th หรือสอบถาม 02-1937024 , 02-1937059 , 02-1937097 และเมื่อได้รับยืนยันจากทางโรงแรมแล้ว ให้แจ้งสถานทูตไทยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.ตรวจสอบสายการบิน ที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ และดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และแจ้งสถานทูตไทยทราบ

4.เตรียมเอกสาร ที่ใช้เดินทางเข้าประเทศ ดังนี้ หนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารแทนตัวที่สถานทูตไทยออกให้ หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ที่สถานทูตไทยออกให้ ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

5.สถานทูตไทย จะส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EMERGENCY OPERATION CENTER (EOC) ทราบ เพื่อเตรียมรับที่สนามบิน

ทั้งนี้ คนไทยเดินทางออกจากประเทศได้ตามปกติหรือไม่ ในกรณีนี้คนไทยสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทย เพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทาง

ข้อมูล : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED