การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”ตอนที่ 24 : Contract Farming กับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวลจะสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นคือการทำ…