ไทย-เมียนมา ร่วมหารือข้อตกลงอาเซียนเรื่อง ‘มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน’

ไทย-เมียนมา ร่วมหารือข้อตกลงอาเซียนเรื่อง ‘มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน’

ไทย-เมียนมา ร่วมหารือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเต็งอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดบอลาแคะ (ผู้แทนรัฐคะยา)…