ข้อควรปฏิบัติที่ควรรู้ และเทคนิคในการขับรถผ่านหมอกควัน

ข้อควรปฏิบัติที่ควรรู้ และเทคนิคในการขับรถผ่านหมอกควัน

ใครที่อยู่ใน กทม. และปริมณฑล ในช่วงนี้ก็คงได้รับผลกระทบจาก หมอกควัน ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศกันไม่มากก็น้อย ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าไม่มีการใส่หน้ากากป้องกัน ก็สามารถส่งผลทางตรงกับระบบทางเดินหายใจได้มากเลยทีเดียว ไม่จบเพียงเท่านั้นนอกจากจะส่งผลกระทบกับทางร่างกายแล้ว ยังจะทำให้ วิสัยทัศน์ในการขับขี่ บนท้องถนนแย่อีกด้วย ดังนั้นการขับขี่รถจึงต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเช่นกัน ทีมงาน…