Kaidee แต่งตั้ง ‘โฮเซน ราฟัตเนจาด’ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์คนใหม่

Kaidee แต่งตั้ง ‘โฮเซน ราฟัตเนจาด’ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์คนใหม่

Kaidee ประกาศแต่งตั้งโฮเซน ราฟัตเนจาด ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์คนใหม่ เดินหน้าธุรกิจยานยนต์ และอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรในประเทศไทย

Kaidee Auto ยกระดับบริการซื้อ-ขายรถยนต์มือหนึ่งออนไลน์ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

Kaidee Auto ยกระดับบริการซื้อ-ขายรถยนต์มือหนึ่งออนไลน์ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

Kaidee Auto ต่อยอดธุรกิจ เปิดบริการการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร กลุ่มรถยนต์มือหนึ่ง ชูความแกร่งด้านอีคอมเมิร์ซ พร้อมฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่