ทำให้เสี่ยงเป็นหมัน ! พบ “สารทาเลต” เกินมาตรฐานสากลในของเล่นพลาสติก

ทำให้เสี่ยงเป็นหมัน ! พบ “สารทาเลต” เกินมาตรฐานสากลในของเล่นพลาสติก

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการด้านสุขภาพได้สุ่มเก็บตัวอย่างของเล่นและของใช้ประเภทพลาสติกพีวีซี (PVC) ที่เด็กอาจนำมาใช้เป็นของเล่น จำนวน…