“ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ขนมอร่อยฝั่งธนบุรี

“ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ขนมอร่อยฝั่งธนบุรี

ขนมไทยที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี เป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีน ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอยู่มาตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี เดิมที ขนมฝรั่งกุฎีจีนจะทำกันเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาและแจกจ่ายรับประทานกันเองในครอบครัวหรือชุมชน เช่น คริสต์มาส ต่อมาเมื่อได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จึงมีการทำออกมาขาย พี่แหม่ม วิสินี…