ขนมฝรั่งกุฎีจีน

“ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ขนมอร่อยฝั่งธนบุรี

ขนมไทยที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี เป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีน ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอยู่มาตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี เดิมที ขนมฝรั่งกุฎีจีนจะทำกันเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาและแจกจ่ายรับประทานกันเองในครอบครัวหรือชุมชน เช่น คริสต์มาส ต่อมาเมื่อได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จึงมีการทำออกมาขาย พี่แหม่ม วิสินี…

Home / NEWS / “ขนมฝรั่งกุฎีจีน” ขนมอร่อยฝั่งธนบุรี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมไทยที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี
  • เป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีน ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส
  • ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งธนบุรี

ขนมไทยที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี เป็นขนมที่อยู่คู่กับชุมชนกุฎีจีน ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอยู่มาตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรี

เดิมที ขนมฝรั่งกุฎีจีนจะทำกันเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาและแจกจ่ายรับประทานกันเองในครอบครัวหรือชุมชน เช่น คริสต์มาส ต่อมาเมื่อได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จึงมีการทำออกมาขาย

พี่แหม่ม วิสินี มณีประสิทธิ์ และพี่เจ็ก ผจงลักษณ์ ทรรทานนท์ ทายาทรุ่นที่ 5 เป็นสองคนที่สืบทอดการทำขนมฝรั่งร้านแม่เป้า ทั้งวิธีการทำฝรั่งกุฎีจีนโดยการตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟู นำมาผสมกับแป้งเล็กน้อย ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด จากนั้นนำมาหยอดใส่พิมพ์ แล้วอบด้วยเตาอบแบบโบราณ ซึ่งเตาอบแบบโบราณนี้ไม่ได้มีขายทั่วไปต้องก่อเตาขึ้นมาเอง การอบด้วยเตาแบบนี้ทำให้ขนมมีลักษณะกรอบนอกนุ่มใน และทำให้ขนมมีความหอม

หน้าตาของขนมฝรั่งกุฎีจีน ดูคล้ายๆขนมไข่ กลิ่นหอม แถมรสชาดมีความเป็นเอกลักษณ์ กรอบนอกนุ่มใน โรยหน้าด้วยฟักเชื่อม ลูกเกด และพลับอบแห้ง ปิดท้ายด้วยการโรยน้ำตาลลงบนหน้าขนมกุฎีจีน

X