องค์การอนามัยโลก เตือนกินน้ำตาลมากไป กระทบสุขภาพเด็ก

องค์การอนามัยโลก เตือนกินน้ำตาลมากไป กระทบสุขภาพเด็ก

องค์การอนามัยโลกดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก ราว 8,000 ชนิด จากร้านค้ามากกว่า 500 แห่ง ในออสเตรีย บัลแกเรีย อิสราเอล และฮังการี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มกราคม…