วิจัยชี้การมี เพื่อนร่วมงานดี ช่วยทำให้คุณมีความสุข และนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น

วิจัยชี้การมี เพื่อนร่วมงานดี ช่วยทำให้คุณมีความสุข และนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น

ต้องยอมรับว่าการเป็น มนุษย์เงินเดือน ในยุคสมัยนี้นำมาซึ่งความเครียดมากมาย ทั้งจากปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างานจอบเฮี้ยบ เพื่อนร่วมงานเห็นแก่ตัว ภาระงานที่มากขึ้น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นอิสระ หรือแม้แต่ปัญหาการเดินทางที่แสนลำบาก ล้วนมีอิทธิพลอย่างมาก จนทำให้หลายๆ คนตัดสินใจลาออก เปลี่ยนงานใหม่วนไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเครียดเหล่านี้ ก็มีแสงสว่างที่สามารถทำให้คนเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผลได้ก็คือ…