บูมแบบนักเรียนมัธยมน่าดูไม่แพ้พี่มหา’ลัย ในวันจบการศึกษารุ่นพี่ม. 6

บูมแบบนักเรียนมัธยมน่าดูไม่แพ้พี่มหา’ลัย ในวันจบการศึกษารุ่นพี่ม. 6

การบูม ไม่ได้มีแต่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ น้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของแต่ละโรงเรียนก็เริ่มมีการกอดคอบูมแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงนี้ เป็นช่วงจบการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ล่าสุดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้เผยแพร่คลิปน้องๆ  นักเรียนระดับชั้นมัธยม กำลังล้อมวงบูมให้รุ่นพี่ม.6 ในวันปัจฉิม หรือวันจบการศึกษา…