ข้อความแชทยืมเงิน ใช้แทนการทำสัญญากู้ยืมเงินได้

ข้อความแชทยืมเงิน ใช้แทนการทำสัญญากู้ยืมเงินได้

หลายๆ คนอาจจะเคยเจอปัญหาการให้ยืมเงิน แต่ผู้ยืมไม่นำเงินมาคืน และเมื่อจะแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือสัญญากู้ยืมเงินที่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม มีเพียงข้อความแชทตกลงกันในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น กรณีเช่นนี้ แท้ที่จริงแล้ว ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทขึ้นไป เจ้าหนี้สามารถใช้การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือฟ้องคดีได้ โดยให้ถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน โดยให้รวบรวมหลักฐานดังนี้…