การทำสัญญากู้ยืมเงิน

ข้อความแชทยืมเงิน ใช้แทนการทำสัญญากู้ยืมเงินได้

คัดลอก URL แล้ว

หลายๆ คนอาจจะเคยเจอปัญหาการให้ยืมเงิน แต่ผู้ยืมไม่นำเงินมาคืน และเมื่อจะแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือสัญญากู้ยืมเงินที่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม มีเพียงข้อความแชทตกลงกันในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น

กรณีเช่นนี้ แท้ที่จริงแล้ว ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทขึ้นไป เจ้าหนี้สามารถใช้การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือฟ้องคดีได้ โดยให้ถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน

โดยให้รวบรวมหลักฐานดังนี้

  1. Chat: ข้อความสนทนาในการขอกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือกล่องข้อความออนไลน์
  2. User Account: บัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน
  3. Slip: หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือสลิปแอปพลิเคชันของธนาคาร

ข้อมูลแบบไหนใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาคดีได้บ้าง?

  1. ข้อมูลที่ระบุบัญชีผู้ใช้ของผู้ยืมเงิน
  2. ข้อมูลในระบบที่ปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ เช่น Line, Facebook, Twitter
  3. เก็บหลักฐานทันทีเมื่อมีการยืมเงิน และรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่แก้ไข วัน เวลา ที่รับส่งข้อความ

สำหรับอายุความฟ้องคดีกู้ยืมเงิน ต้องฟ้องภายใน 10 ปี นับแต่วันถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืน หรือ 5 ปี ถ้าเป็นสัญญากู้มีกำหนดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ


ที่มา: สำนักงานกิจการยุติธรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X