MEA ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

MEA ชี้แจง ข้อเท็จจริง เรื่องคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากกรณีมีการแชร์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับการคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ…