กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนนทบุรี รวมตัวยื่นหนังสือ ไม่เลื่อนเลือกตั้ง

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งนนทบุรี รวมตัวยื่นหนังสือ ไม่เลื่อนเลือกตั้ง

ประธานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี และประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 50 คน รวมตัวยื่นหนังสือไม่เลื่อนเลือกตั้ง เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 11 ม.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกนะสอ อ.เมือง…