เกาะติดการเดินทางกลับกรุง : ประชาชนมุ่งหน้า กทม. รถยนต์หนาแน่นทุกช่องทาง

เกาะติดการเดินทางกลับกรุง : ประชาชนมุ่งหน้า กทม. รถยนต์หนาแน่นทุกช่องทาง

ประชาชนเริ่มเดินทางกลับทำบรรยากาศสถานีรถไฟคึกคัก แม้ขบวนรถไฟจะเต็มทุกที่นั่ง แต่ก็ได้จัดรถเสริมไว้สำหรับรองรับประชาชนในการเดินทางขบวนละ 1 – 2 โบกี้ รวมเพิ่มวันละ 4 โบกี้ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้จองตั๋วเดินทางไว้ล่วงหน้า วันที่ 2 มกราคม 2561…