กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี 2563 “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

ในปีชวด พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูหน้าตารื่นเริง และรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้วมาปักบนกระเป๋า เสื้อโปโล 8 สี เสื้อคอวี 3 สี และเสื้อทีเชิ้ต…