‘ดีเอสไอ’ สร้างคิวอาร์โค้ดเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ ‘แชร์แม่มณี’

‘ดีเอสไอ’ สร้างคิวอาร์โค้ดเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ ‘แชร์แม่มณี’

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดทำคิวอาร์โค้ด (​QR code​)เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายที่ลงทุนออมเงินกับแชร์แม่มณี หลังจากพบว่ามีผู้เสียหายกระจายอยู่ในหลายจังหวัด ทั้งนี้ผู้เสียหายสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคลิกลงทะเบียนผู้เสียหาย ก่อนลงทะเบียนกรอกข้อมูลความเสียหาย บัญชีโอนเงินและรับโอนเงินในวงแชร์ เพื่อให้พนักงานสอบสวนจำแนกผู้เสียหายที่แท้จริงและรวบรวมวงเงินความเสียหาย โดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเดินทางมาร้องทุกข์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม…