การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 12 : ทำความรู้จักกับขยะแต่ละประเภท วันนี้มนุษย์ไฟฟ้าพามาทำความรู้จักกับขยะแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง พร้อมแนะนำการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง มาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด…

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

ตอนที่ 10 : การกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ เคยสงสัยไหมว่า…แผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่กี่ปี แล้วประเทศไทยมีวิธีรับมือกับแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันใน “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”  พบกับหลากหลายความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ทาง Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก และ Twitter/Instagram:…

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีงานแถลงข่าว “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” พร้อม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวด

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีงานแถลงข่าว “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” พร้อม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวด

เมื่อเร็วๆนี้ได้มีงานแถลงข่าว “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” พร้อม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไป อายุต้ังแต่ 16 – 25 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในรูปแบบทีม ทีมละไม่น้อยกว่า…