บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวด 21 จบ

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวด 21 จบ


ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวด 21 จบ

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

แบบย่อ วา โธ โน อะ มะ มะ วา

บท<a href=สวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ สวด 21 จบ” class=”wp-image-321408″ width=”776″ height=”537″/>