กระทรวงวัฒนธรรม ดื่มกาแฟแลงานศิลป์ วธ. หอศิลป์แห่งชาติ เรือรักของแม่ ไอ้จุด

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

คัดลอก URL แล้ว

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ “หอศิลป์แห่งชาติ” : กิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ การออกแบบ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งวธ.ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปะ จึงจัดสร้างพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย “หอศิลป์แห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และพัฒนางานศิลปะทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่อย่างคุ้มค่า หอศิลป์แห่งชาตินี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ โดยให้ศิลปินร่วมสมัยเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสในการบริการศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมทุกแขนง และประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้หอศิลป์แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยที่คนรักงานศิลปะจากทั่วโลกรู้จักและเข้ามาใช้บริการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องพื้นที่ กิจกรรม และการเข้าถึงของประชาชนในพื้นที่หอศิลป์แห่งชาติ เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรต่างๆอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากศิลปินร่วมสมัย 2 คน ได้แก่ นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สาขาการออกแบบ ประจำปี 2553 ผู้สร้างสรรค์ประติมากรรม “ไอ้จุด” ที่เป็นเสมือนตัวแทนของงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นหนึ่งที่ขยายอาณาเขตทางศิลปะให้กว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เฉพาะศิลปินแต่ให้ประชาชนทุกคนสามารถรู้สึกได้ถึงความสงบ ปลอดภัยและมีความสุขร่วมกัน นอกจากนี้ ท่าทางของไอ้จุดสื่อถึงความสนุกสนาน ทำให้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในพื้นที่งานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย และนางสาวลูกปลิว จันทร์พุดซา ศิลปินผู้สร้างสรรค์ประติมากรรม “เรือรักของแม่” ที่เปรียบเหมือนร่างกายของแม่ที่เพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากิน เพื่อนำพาลูกไปสู่ฝั่งฝัน กระดูกแขนคอยอุ้มชูเลี้ยงดูทำงานหนักเพื่อลูกและครอบครัว กระดูกสันหลัง แก่นแกนร่างกายแม่แบกรับภาระของชีวิต และกระดูก เชิงกราน บ้านหลังแรกโอบอุ้ม ปกป้องลูกในท้องแม่กว่า 9 เดือน บนหัวเรือมีรูปทรงหนึ่งยืนเด่นตระหง่านอย่างสงบ รอเวลาที่นาวาลำนี้ไปถึงฝั่ง มาร่วมพูดคุยบอกเล่าแนวความคิดพร้อมกับแสดงผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ ทั้งนี้ วธ.จะนำผลงานศิลปะหลากหลายแขนงที่สะสมไว้มาจัดแสดง ณ หอศิลป์แห่งชาติในโอกาสต่างๆต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , , , , ,
WRITER

RELATED

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย“ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว“หอศิลป์แห่งชาติ”ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย“ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว“หอศิลป์แห่งชาติ”ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564…

วธ.ร่วมกับชาวลำปางชวนนั่งรถม้าย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครลำปาง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วธ.ร่วมกับชาวลำปางชวนนั่งรถม้าย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครลำปาง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี ” ที่ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ สุดยอดต้นแบบ…

วธ.รวมใจชาวกาฬสินธุ์ เปิดสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์”

วธ.รวมใจชาวกาฬสินธุ์ เปิดสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์”

ชมซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ ไหว้พระวัดภูสิงห์ สัมผัสวัฒนธรรมงดงาม สร้างรายได้สู่ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี บ้านโนนบุรี…

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นเตรียมจ้างงานศิลปินพื้นบ้านหลังโควิด-19 คลี่คลาย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…

วธ. เผยความสำเร็จไทยร่วมงาน “ตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้”

วธ. เผยความสำเร็จไทยร่วมงาน “ตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้”

เปิดเจรจาธุรกิจ สร้างรายได้กว่า 59 ล้านบาท นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์      และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ…

งาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

งาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

งาน "เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช" 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม…

ครบรอบ 18 ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณากร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ครบรอบ 18 ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณากร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

การที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวัฒนคุณากรในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ คลอดจนสร้างขวัญกำลังใจที่ดีกับเครือข่ายวัฒนธรรม ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน ทุกหน่วยงาน

CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020

CSTD ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020

การแข่งขัน 7th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2020 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซ.รางน้ำ

X