กระทรวงวัฒนธรรม ดื่มกาแฟแลงานศิลป์ วธ. หอศิลป์แห่งชาติ เรือรักของแม่ ไอ้จุด

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564…

Home / PR NEWS / สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้ “หอศิลป์แห่งชาติ” : กิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ การออกแบบ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งวธ.ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปะ จึงจัดสร้างพื้นที่ศิลปะร่วมสมัย “หอศิลป์แห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และพัฒนางานศิลปะทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่อย่างคุ้มค่า หอศิลป์แห่งชาตินี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ โดยให้ศิลปินร่วมสมัยเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสในการบริการศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมทุกแขนง และประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้หอศิลป์แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยที่คนรักงานศิลปะจากทั่วโลกรู้จักและเข้ามาใช้บริการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องพื้นที่ กิจกรรม และการเข้าถึงของประชาชนในพื้นที่หอศิลป์แห่งชาติ เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรต่างๆอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากศิลปินร่วมสมัย 2 คน ได้แก่ นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สาขาการออกแบบ ประจำปี 2553 ผู้สร้างสรรค์ประติมากรรม “ไอ้จุด” ที่เป็นเสมือนตัวแทนของงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นหนึ่งที่ขยายอาณาเขตทางศิลปะให้กว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เฉพาะศิลปินแต่ให้ประชาชนทุกคนสามารถรู้สึกได้ถึงความสงบ ปลอดภัยและมีความสุขร่วมกัน นอกจากนี้ ท่าทางของไอ้จุดสื่อถึงความสนุกสนาน ทำให้รู้สึกว่ากำลังอยู่ในพื้นที่งานศิลปะที่มีความสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย และนางสาวลูกปลิว จันทร์พุดซา ศิลปินผู้สร้างสรรค์ประติมากรรม “เรือรักของแม่” ที่เปรียบเหมือนร่างกายของแม่ที่เพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากิน เพื่อนำพาลูกไปสู่ฝั่งฝัน กระดูกแขนคอยอุ้มชูเลี้ยงดูทำงานหนักเพื่อลูกและครอบครัว กระดูกสันหลัง แก่นแกนร่างกายแม่แบกรับภาระของชีวิต และกระดูก เชิงกราน บ้านหลังแรกโอบอุ้ม ปกป้องลูกในท้องแม่กว่า 9 เดือน บนหัวเรือมีรูปทรงหนึ่งยืนเด่นตระหง่านอย่างสงบ รอเวลาที่นาวาลำนี้ไปถึงฝั่ง มาร่วมพูดคุยบอกเล่าแนวความคิดพร้อมกับแสดงผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ ทั้งนี้ วธ.จะนำผลงานศิลปะหลากหลายแขนงที่สะสมไว้มาจัดแสดง ณ หอศิลป์แห่งชาติในโอกาสต่างๆต่อไป

X