กปน. พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพงานประปา

กปน. พัฒนานวัตกรรม พร้อมนำไปทดลองใช้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานประปาที่ดียิ่งขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรม กปน. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับต่อยอดสู่การพัฒนางานด้านบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และต่อมาในปี 2561 กปน. ได้ดำเนินโครงการขยายผลการนำนวัตกรรมไปใช้งาน โดยคัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นผลิตชิ้นงานเพิ่ม แล้วส่งมอบให้หน่วยงานที่สนใจนำไปใช้งานจริง โดยในปี 2564 กปน. ได้คัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง 5 ผลงาน ได้แก่

“วารีกุญชร V2” หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ ใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ เช่น ค่าความขุ่น ค่าความนำไฟฟ้า แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา ทำให้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

“Camera Intelligent Alert (CIA)” กล้องอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี Deep Learning มาตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อหรือบำรุงรักษาประปา ช่วยลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน ทำให้การก่อสร้างมีความถูกต้องรัดกุมตามมาตรฐานที่กำหนด

“Spray On” ชุดทำความสะอาดอุปกรณ์แบบพกพา ซึ่งประกอบด้วยถุงมือ หน้ากากกันสารเคมี สเปรย์พ่นคลอรีน ฯลฯ บรรจุอยู่ในกระเป๋าขนาดกะทัดรัดพกพาง่าย หยิบใช้สะดวก ช่วยควบคุมความสะอาดในการตัดบรรจบหรือซ่อมท่อประปา ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP)

“MWA on Your Mind” แฮนด์บุ๊กสำหรับแจกจ่ายให้ผู้มาใช้บริการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานประปา เช่น อัตราค่าน้ำประปา การขอติดตั้งประปาใหม่ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะสม ฯลฯ ช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

“Smart Pressure Gauge Plus” อุปกรณ์วัดแรงดันน้ำแบบพกพา ช่วยอำนวยความสะดวกในตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำสูญเสีย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากโครงการประกวดนวัตกรรม สู่การนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริง แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาด้านวิชาการของ กปน. ซึ่งหลังจากการทดลองใช้งานจริงแล้ว จะมีการติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งองค์กรและประชาชน ตรงตามวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง…

กปน. สร้างความมั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ให้สถานศึกษา ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

กปน. สร้างความมั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ให้สถานศึกษา ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา พร้อมรับเปิดเรียน On-site นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า กปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี…

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)…

กปน. ปรับแผนการผลิตน้ำ รับมือภาวะฝนทิ้งช่วงแนะประชาชนติดตามคาดการณ์คุณภาพน้ำได้ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กปน. ปรับแผนการผลิตน้ำ รับมือภาวะฝนทิ้งช่วงแนะประชาชนติดตามคาดการณ์คุณภาพน้ำได้ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 และปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้อย จนส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ใช้ควบคุมค่าความเค็ม ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล…

กปน. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลดค่าธรรมเนียมจ่ายบิลค่าน้ำประปาเพียง 5 บาทต่อรายการ (ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์) ถึง 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

กปน. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลดค่าธรรมเนียมจ่ายบิลค่าน้ำประปาเพียง 5 บาทต่อรายการ (ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์) ถึง 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดโปรโมชันพิเศษ ลดค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าน้ำประปา ด้วยบัตรเครดิต (วีซ่าการ์ด หรือมาสเตอร์การ์ด) ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และบนเว็บไซต์…

กปน. ชวนประชาชนล้างถังพักน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดี

กปน. ชวนประชาชนล้างถังพักน้ำเพื่อสุขอนามัยที่ดี

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ขอเชิญชวนประชาชนหมั่นตรวจสอบดูแลระบบประปา อุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน ให้สะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชนที่มีถังพักน้ำภายในบ้าน ควรล้างถังพักน้ำทุก…

กปน. จับมือกรมชลฯ ย้ำแล้งนี้น้ำประปาไม่ขาดแคลน แนะแนวทางใช้น้ำประปาช่วงภัยแล้ง

กปน. จับมือกรมชลฯ ย้ำแล้งนี้น้ำประปาไม่ขาดแคลน แนะแนวทางใช้น้ำประปาช่วงภัยแล้ง

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ร่วมกับกรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในขณะนี้อย่างใกล้ชิด และยืนยันว่า กปน. จะผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่…

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564

กปน. เผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าน้ำ 10 % สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยปี 2564 ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และนนทบุรีบางส่วน…

X