มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มจธ. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลุยพัฒนา “คลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ” แก้ปัญหาชุด PPE และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยโควิด-19 ขาดสต๊อก ฯ

คัดลอก URL แล้ว

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตรียมพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Medical Supplies) เพื่อแก้ปัญหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เช่น ชุด PPE, หน้ากาก N95 ฯลฯ ขาดสต๊อก ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยนำนวัตกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มเทคโนโลยีของ IoT มาออกแบบให้คลังเวชภัณฑ์ทำงานอัตโนมัติ, สร้างระบบเก็บ-รับ-ส่ง-ประมวล-แสดงผลข้อมูลการเข้า-ออก และตำแหน่งปัจจุบันของเวชภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างละเอียด เรียลไทม์ ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้โรงพยาบาลสามารถวางแผนและจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. และหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะฯ กล่าวว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะชุด PPE, หน้ากาก N95 และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีกว่า 130 ชนิด (SKU) ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีไม่เพียงพอ หรือ ขาดสต๊อก มาจากปัญหาข้อมูลเวชภัณฑ์ในระบบไม่อัปเดต เพราะต้องใช้แรงงานคนในการติดตามการใช้งานและนับสต็อก ก่อนการคีย์ข้อมูลเข้าระบบจำนวนมาก ใช้เวลานาน และไม่สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลา ข้อมูลปริมาณการใช้งานและจำนวนคงเหลือที่มีอยู่ในระบบจึงไม่สะท้อนความจริง ทำให้กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดสรรจำนวนเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมถึงประชาชนที่ต้องการบริจาคเวชภัณฑ์เพื่อช่วยสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ก็ไม่สามารถบริจาคได้ตามความขาดแคลนที่แท้จริง นี่จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ ที่เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

“เรานำนวัตกรรมโลจิสติกส์มาพัฒนาคลังเวชภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น โดยอัปเกรดอุปกรณ์ในคลัง เช่น รถเข็น, ตะกร้า, กล่องรักษา-ควบคุมอุณหภูมิ, ชั้นวางของ, ตู้แช่เย็น ด้วยกลุ่มเทคโนโลยี IoT ได้แก่ เทคโนโลยี RFID ที่ติดตั้งแท็กบนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ทำให้สามารถรับและส่งข้อมูลเวชภัณฑ์ได้อัตโนมัติ เช่น ประเภทของเวชภัณฑ์ หมายเลขล็อตหรือแบ็ทช์, สถานที่ผลิต, วันผลิต, วันหมดอายุ, ตำแหน่งการวางและหยิบเวชภัณฑ์ในคลัง เป็นต้น ทดแทนการใช้คนจดบันทึกและคีย์ข้อมูลเข้าระบบ โดยโรงพยาบาลสามารถนำไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) สำหรับการจัดการเวชภัณฑ์คงคลัง ด้วย Economic Order Quantity (EOQ) เพื่อมาคำนวณว่า ควรสั่งเวชภัณฑ์แต่ละประเภทปริมาณเท่าใด และเมื่อไหร่ ทั้งนี้ ข้อมูลเวชภัณฑ์จะอัปเดตทันทีเมื่อมีการนำเวชภัณฑ์เข้าและออกจากคลัง ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเช็คข้อมูลสต๊อกได้ถูกต้อง ตรงกัน และสั่งเวชภัณฑ์ได้ทันเวลา” ผศ.ดร.กานดา กล่าวเพิ่มเติม

โดย ทีมวิจัยฯ เลือกใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน แก้ปัญหาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กำลังเผชิญ ด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผล เช่น การบันทึกปริมาณการใช้เวชภัณฑ์ สามารถเลือกใช้การติดตั้งตราชั่ง หรือ โหลดเซลล์ บนอุปกรณ์ ร่วมกับแท็ก RFID บนชั้นวางสำหรับเวชภัณฑ์ราคาสูงและ/หรือมีขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ส่วนเวชภัณฑ์อื่นๆ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด ซึ่งมีราคาย่อมเยากว่าได้

ด้าน รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลังเวชภัณฑ์ใหญ่ กับคลังย่อยของวอร์ดต่างๆในโรงพยาบาลยังไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้การตรวจสอบปริมาณที่แท้จริงของเวชภัณฑ์แต่ละชนิดที่มีและใช้อยู่เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 เวชภัณฑ์อย่างชุด PPE, หน้ากาก N95 เป็นเวชภัณฑ์ป้องกันที่จำเป็นและขาดไม่ได้ การพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ จะเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทั้งระบบดีขึ้น ทำให้รับรู้ปริมาณของที่มีถูกต้อง และช่วงเวลาที่ควรสั่งซื้อ จนถึงความเหมาะสมในการนำเวชภัณฑ์แต่ละชนิดไปใช้ ซึ่งหากระบบนี้สำเร็จจะช่วยป้องกันปัญหาเวชภัณฑ์ขาดแคลนได้ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการรักษาผู้ป่วย และการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

“นอกจากประโยชน์โดยตรงต่อการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของโรงพยาบาล คลังอัจฉริยะยังส่งผลดีต่อการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ช่วยลดภาระงานของบุคลากรในงานด้านข้อมูล หมดปัญหาเวชภัณฑ์หมดอายุ เพราะมีการบันทึกวันเข้าและวันออกจากคลังแบบเรียลไทม์ ขณะเดียวกันก็ยังเชื่อมโยงสู่ระบบโลจิสติกส์ เพราะภายในโรงพยาบาลจะมีคลังย่อยต่างๆ แต่การบริหารจัดการแบบภาครัฐ จะให้ความสำคัญกับคลังใหญ่เป็นหลัก มีการเช็คข้อมูลสต๊อก ของเข้าและออกในคลังใหญ่ แต่ยังไม่มีระบบจัดการข้อมูลในคลังย่อย หากเป็นไปได้ก็อยากเห็นทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยมีระบบคลังอัจฉริยะที่เชื่อมโยงข้อมูลไปถึงคลังย่อยแบบครบวงจร สามารถดูภาพรวมของที่มีอยู่ในโรงพยาบาลได้ทั้งหมด จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน” รศ.นพ. พฤหัส กล่าวเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช. และบริษัททำน้อยได้มากจำกัด ผู้ให้บริการด้านระบบการจัดการคลังสินค้า และผู้ให้คำปรึกษาด้านลีน ที่มาร่วมกันพัฒนาคลังเวชภัณฑ์เพื่อรองรับการทำงานของโรงพยาบาลต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงหาทุนสนับสนุนวิจัย เมื่อได้รับทุนแล้วก็พร้อมลงมือพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะได้ทันที


แท็ก: PRNEWS , ,

RELATED

กรังด์ปรีซ์ฯ ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู้ภัยโควิด-19

กรังด์ปรีซ์ฯ ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู้ภัยโควิด-19

คณะผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รักษาผู้ป่วยโควิด-19

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

เด็กไทยเก่ง นักเรียน วมว. ชั้น ม.6 คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ “แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5”

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

สุดยอดคนเก่ง! นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก แก้ปัญหาการลำเลียงกระเป๋าเดินทางผ่านสายพานในสนามบิน

มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

THE World University Ranking 2021 by Subject มจธ. ครองอันดับ 1 Engineering 4 ปีซ้อน และอันดับ 1 Physical Sciences

มจธ./จุฬาฯ/มข. นำมหาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

มจธ./จุฬาฯ/มข. นำมหาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 63 Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ Time Higher Education Impact Ranking 2020…

มจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนรอบ มจธ.บางขุนเทียน

มจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนรอบ มจธ.บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้แทนจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์…

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดตั้ง รพ.สนามแห่งแรกในไทย รองรับผู้ป่วย COVID-19

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดตั้ง รพ.สนามแห่งแรกในไทย รองรับผู้ป่วย COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทย ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลต่อการเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ใช้อาคารหอพักเอเชียนเกมส์ อาคาร D รองรับผู้ป่วย COVID-19…

X