การประปานครหลวง ครบรอบ 54 กปน. พัฒนาสู่ความยั่งยืน

กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

คัดลอก URL แล้ว

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เปิดเผยว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการงานประปา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยปัจจุบันได้ให้บริการแก่ประชาชนกว่า 12 ล้านคน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ กปน. ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาโครงการต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ อาทิ • โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปา • ร่วมมือกับองค์กรด้านน้ำ เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมชลประทาน เพื่อจัดการปัญหาลิ่มความเค็มในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อดูแลคุณภาพของน้ำที่กลับคืนสู่ธรรมชาติ • โครงการฉลากประหยัดน้ำ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนช่วยอนุรักษ์ทรัพย์ทรัพยากรน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ • พัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์การใช้งานให้มากขึ้น เช่น ตรวจสอบค่าน้ำย้อนหลัง แจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิต และ MWA e-Bill Service สามารถรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษได้

              สำหรับมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากผลกระทบ COVID-19 นั้น กปน. ได้ดำเนินการตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้แก่ • มาตรการใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรก และลดค่าน้ำ 20 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน • มาตรการผ่อนชำระค่าน้ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม • มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ • โครงการติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาจัดให้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2564 ให้กับประชาชน ด้วยการมอบส่วนลด 10 % สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน • ลดค่าน้ำ 10 % สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก รวม 6 เดือน • โครงการตู้ กปน. เติมสุข ปลุกกำลังใจ ร่วมต้านภัย COVID-19 เพื่อมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชน ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง นอกจากนี้ กปน. ยังมอบเงินให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบ รวมทั้งมอบน้ำดื่มปาป้ารวมแล้วกว่า 100,000 ขวด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการด้วย

              ในส่วนของการสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงให้ระบบสาธารณูปโภคสำคัญของประเทศ กปน. ยังคงเดินหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ • ดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบประปาและรองรับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต • พัฒนาแอปพลิเคชัน MWA on Mobile รองรับการบริการสาขาเสมือนจริง (Virtual Branch) ในปีงบประมาณ 2565 สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ • สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ ตลอดจนสานต่อโครงการต่าง ๆ อาทิ ฉลากประหยัดน้ำ โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการตาสับปะรด เป็นต้น • ยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม • การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  • ปรับปรุงและพัฒนาช่องการติดต่อสื่อสาร ให้มีสะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พลเอก…

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

แนะปิดน้ำปิดไฟวันหยุดยาว ก่อนออกเดินทาง การ์ดไม่ตกร่วมป้องกัน COVID-19 นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 กปน. จะปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานใหญ่ กปน.…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข 10…

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง…

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นให้กับประชาชนกว่า 80 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า เมื่อวันอังคารที่ 12…

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ การประปานครหลวง (กปน.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 80 ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ…

กปน. พร้อมรับมือน้ำหลาก มั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

กปน. พร้อมรับมือน้ำหลาก มั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดย กปน. มีการบูรณาการข้อมูล แผนการป้องกันน้ำท่วม และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ…

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง กปน…

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ…

X