มหาวิทยาลัย เรียนต่อต่างประเทศ

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

  • สหราชอาณาจักร เผย 6 มาตรการ เสริมความมั่นใจนักเรียนไทยไปเรียนอังกฤษในปี 2564 “ดูแลในช่วงกักตัว” “เงินสนับสนุนพิเศษ” “ดูแลด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี” “การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข” “การตรวจเชื้อโควิด” และ “การเข้าถึงวัคซีนโควิด”
  • เผยสถิติสาขาวิชาที่คนไทยเลือกเรียนต่อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ 60% สาขากฎหมาย 10% สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 6% สาขาสังคมศาสตร์ 5% และสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ 3%

สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับนักเรียนไทย

บริติช เคานซิล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เปิดข้อมูลการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรล่าสุดพบว่ามีนักเรียนไทยศึกษาที่สหราชอาณาจักรจำนวน 6,880 คน หรือคิดเป็น 45% จากจำนวนนักศึกษาไทยที่เลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 15,457 คน

โดยสาขายอดนิยมของนักเรียนไทยที่เลือกไปเรียนต่อนั้นยังคงเป็นด้านการจัดการธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ปริญญาโทนั้นคิดเป็นจำนวนสูงถึง 60% ตามด้วยสาขากฎหมาย 10% สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 6% สาขาสังคมศึกษา 5% และสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ 3% พร้อมเน้นย้ำสหราชอาณาจักรยังคงต้อนรับนักศึกษานานาชาติตลอดเวลา

พร้อมเตรียม 6 มาตรการรองรับ ได้แก่ 1) การดูแลด้านอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ต้องกักตัว 2) การดูแลพิเศษสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 3) การดูแลด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 5) การตรวจเชื้อโควิด-19 และ 6) การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบเทียบเท่าพลเมืองสหราชอาณาจักร โดยคาดว่า สหราชอาณาจักรจะยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของนักศึกษานานาชาติที่เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

พร้อมกันนี้ บริติช เคานซิล เตรียมมอบทุน GREAT Scholarships สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร และทุน Women in STEM ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับผู้หญิงในแวดวงด้าน STEM และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร

นางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า บริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร ที่ทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนในทางที่ดีขึ้นผ่านงานด้านภาษาอังกฤษ อุดมศึกษา และศิลปวัฒนธรรม สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยติดอันดับโลก อ้างอิงจากการจัดอันดับของ Times Higher Education ในปี 2564 ยกย่องให้สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยถึง 2 แห่งที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่งของโลก ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกอย่าง มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีคุณภาพอยู่ทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย 7 แห่งที่ติดอันดับท็อป 50 ของโลก และอีก 26 แห่งที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 200 แห่งของโลก ตลอดจนมหาวิทยาลัย 162 แห่งในสหราชอาณาจักรล้วนจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานกำกับดูแลของรัฐบาล

นางสาวอเล็กซานดรา เเมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สหราชอาณาจักรยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับด้านอุดมศึกษา และยังคงยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติอยู่เสมอ โดยทางสหราชอาณาจักรเองได้คอยเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมมาตรการรองรับที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติในการเดินทางมาศึกษาที่สหราชอาณาจักร ดังนี้

  1. การดูแลด้านอาหาร และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ต้องกักตัว รัฐบาลได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรดูแลเรื่องอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาที่ต้องทำการกักตัว รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาในเรื่องคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
  2. การดูแลพิเศษสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสนับสนุนนักศึกษานานาชาติ พร้อมที่จะให้คำแนะนำและการดูแลเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายกลุ่มบุคคลเปราะบาง (vulnerable persons) รวมไปถึงมีการจัดเตรียมกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงค่าที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์การเข้าถึงการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
  3. การดูแลด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อต้อนรับนักศึกษาทุกคน และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณะสุข ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการจับคู่บัดดี้ระหว่างนักศึกษานานาชาติเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อแนะนำต่าง ๆ ระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
  4. การเข้าถึงบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถติดต่อรับบริการทางด้านสาธารณสุข โดยระบบการดูแลสุขภาพ (NHS) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงบริการออนไลน์ และบริการสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วย
  5. การตรวจเชื้อโควิด-19 หลังจากที่นักศึกษาต่างชาติผ่านมาตรการเข้าเมืองแล้ว จะต้องผ่านกระบวนการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการเพื่อป้องกันการติดต่อ ตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการจัดจุดตรวจในพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน
  6. การเข้าถึงวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและได้ทำการลงทะเบียนเข้าระบบการรักษาแบบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยพิจารณาตามเกณฑ์เดียวกันกับพลเมืองของสหราชอาณาจักรเอง

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา สหราชอาณาจักร ยังได้มีประกาศข้อเสนอใหม่ The Graduate Route ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสหราชอาณาจักร สามารถสมัครเพื่ออยู่ทำงานต่อได้เป็นเวลา 2 ปี (และ 3 ปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) โดยแม้จะเป็นผู้ที่เรียนในรูปแบบผสมผสาน หรือเรียนผ่านระบบออนไลน์ ก็ยังคงสามารถสมัครได้เช่นเดิมเพียงแต่ต้องศึกษาอยู่ ณ สหราชอาณาจักรในเทอมสุดท้าย รวมไปถึงล่าสุดได้มีการปรับปรุงวีซ่าสำหรับนักเรียนใหม่ภายใต้ชื่อ The Student Route ที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครวีซ่าได้ล่วงหน้าก่อนที่คอร์สเรียนจะเริ่มนานถึง 6 เดือน โดยที่เมื่อเรียนจบแล้วสามารถสมัคร The Graduate Route ต่อได้อีกด้วย โดยมาตรการทั้งหมดข้างต้นเป็นการสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนักเรียนต่างชาติมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในสังคมการเรียน และทำงานในสหราชอาณาจักร โดยทางสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าจะมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากถึง 600,000 คน ในปี 2573 นางสาวอเล็กซานดรา กล่าวเพิ่มเติม

นางสาวอุไรวรรณ สะโมลี หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรยังคงเป็นจุดหมายหลักในการศึกษาต่อด้านอุดมศึกษาของคนไทย โดยในปีการศึกษา 2561/62 มีนักศึกษาไทยเลือกศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรมากถึง 6,880 คน หรือคิดเป็น 45% จากจำนวนนักศึกษาไทยที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด 15,457 คน โดยรองลงมาเป็น สหรัฐอเมริกาจำนวน 5,451 คน หรือคิดเป็น 35% ออสเตรเลียจำนวน 2,528 คน หรือคิดเป็น 16% และแคนาดาจำนวน 598 คน หรือคิดเป็น 4% ซึ่งสาขายอดนิยมของนักเรียนไทยที่เลือกไปเรียนต่อนั้นยังคงเป็นด้านการจัดการธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยสำหรับปริญญาโทนั้นคิดเป็นจำนวนสูงถึง 60% ตามด้วยสาขากฎหมาย 10% สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 6% สาขาสังคมศึกษา 5% และสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบ 3%

นางสาวอุไรวรรณ กล่าวเพิ่มว่า บริติช เคานซิล ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร โดยมีเป้าหมายเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2564/65 หรือที่จะเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ โดยบริติช เคานซิล ยังคงเชื่อมั่นว่า สหราชอาณาจักร จะยังคงเป็นเป้าหมายอันดับ 1 สำหรับคนไทยในการเลือกศึกษาต่อถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งความโดดเด่นด้านวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร มาตรการที่พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลา การดูแลด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษาต่างชาติ รูปแบบวีซ่าที่รองรับการทำงานต่อหลังศึกษาจบ และทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในปีนี้บริติช เคานซิล มีการมอบทุน GREAT Scholarships สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร จำนวนรวม 28 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 – 26,000 ปอนด์ (415,000 – 1,080,000 บาท) รวมเป็นจำนวนกว่า 11,500,000 บาท และทุน Women in STEM ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับผู้หญิงในแวดวงด้าน STEM และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร โดยนอกจากทุนจะครอบคลุมค่าเทอม ค่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลแล้ว จะยังครอบคลุมการสนับสนุนพิเศษสำหรับผู้ที่มีบุตร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอร์สปรับพื้นฐานภาษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร สามารถใช้เวลาในช่วงนี้เตรียมพร้อมศึกษารายละเอียดคอร์สเรียนและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นช่วงที่ดีสำหรับการสมัครเข้าร่วมทุนการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเข้าลองศึกษาคอร์สเรียนฟรีต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และติดตามการอัพเดทข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากทางมหาวิทยาลัย รัฐบาลอังกฤษ และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2564/65 ที่กำลังจะถึงในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ นางสาวอุไรวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ บริติช เคานซิล ได้จัดงานแถลงเตรียมความพร้อมศึกษาต่อสหราชอาณาจักรในปี 2564 (Get Ready for Study UK 2021) ขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริติช เคานซิล สยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://study-uk.britishcouncil.org และ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

WRITER

RELATED

สจล. เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

สจล. เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

อเดียที่จะทำให้การเรียนออนไลน์ไม่น่าเบืออีกต่อไป เมื่อ สจล.เปิดวิชาสุนทรียะเพลงแร็ป พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

หอสมุด มธ. เปิดบริการ TULIB DELIVERY จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาถึงบ้านด้วย ไปรษณีย์ไทย

หอสมุด มธ. เปิดบริการ TULIB DELIVERY จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาถึงบ้านด้วย ไปรษณีย์ไทย

อยู่ที่ไหนก็ได้อ่าน!! หอสมุด มธ. เปิดบริการ TULIB DELIVERY จัดส่งหนังสือให้นักศึกษาถึงบ้านด้วย ไปรษณีย์ไทย

10 อันดับมหาวิทยาลัยอังกฤษ ที่เด็กไทยนิยมไปเรียนมากที่สุด

10 อันดับมหาวิทยาลัยอังกฤษ ที่เด็กไทยนิยมไปเรียนมากที่สุด

ข้อมูลสำหรับน้องๆ นักเรียน/นักศึกษา ที่จะไปเรียนต่อที่อังกฤษ 10 อันดับมหาวิทยาลัยอังกฤษ ที่เด็กไทยนิยมมากที่สุด

ปฏิทิน TCAS64 | 4 รอบ เริ่ม 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2564

ปฏิทิน TCAS64 | 4 รอบ เริ่ม 5 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2564

TCAS64 มีอะไรบ้างแต่ละรอบ ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกเรียนต่อมหาลัย รอบ Portfolio, รอบ Quota,รอบ Admission1&2 และรอบ Direct Admission

“ครูเบล” อดีตเด็กทุน 10 ประเทศ ไกด์ไอเดียสอบ AEIS ของรัฐบาลสิงคโปร์

“ครูเบล” อดีตเด็กทุน 10 ประเทศ ไกด์ไอเดียสอบ AEIS ของรัฐบาลสิงคโปร์

เด็กไทยที่ต้องการเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ประเทศสิงค์โปร์ ต้องเข้าสนามสอบที่เรียกว่า Admissions Exercise for International Students (AEIS)

มหาลัยแมนเชสเตอร์ ช่วยเหลือผู้เรียนทั่วโลกช่วงโควิด-19 ด้วยการเรียนแบบเสมือนจริง

มหาลัยแมนเชสเตอร์ ช่วยเหลือผู้เรียนทั่วโลกช่วงโควิด-19 ด้วยการเรียนแบบเสมือนจริง

Global MBA หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ มหาลัยแมนเชสเตอร์ หนึ่งในหลักสูตร MBA ที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เดินหน้าเติมเต็มพันธกิจที่มีต่อผู้เรียนทั่วโลกด้วยการเรียนแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ

8 มหาลัยไทย ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 2021

8 มหาลัยไทย ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS 2021

รายชื่อ 8 มหาลัยไทย ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2021 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Quacquarelli Symonds

20 อันดับแรก มหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 โดย QS

20 อันดับแรก มหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 โดย QS

20 อันดับแรก มหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 โดย QS มหาวิทยาลัยในเอเชียติด 100 อันดับแรกของโลกถึง 26 แห่ง ทำสถิติมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

เปิดเทอมใหม่ ปรับตัวยังไงดีนะ? 5 เทคนิค พิชิตใจเพื่อนใหม่

เปิดเทอมใหม่ ปรับตัวยังไงดีนะ? 5 เทคนิค พิชิตใจเพื่อนใหม่

เปิดสัปดาห์ เริ่มต้นการศึกษาใหม่ สำหรับน้องๆ ที่กำลังก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งแรก คงกำลังคิดว่า นักศึกษาใหม่ปรับตัวยังไง? ในรั้วมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ แน่นอนว่าทุกคนมาต่างที่ต่างถิ่นกัน แต่จะให้เดินยิ้มทักทายไปทั่วมหาวิทยาลัย ก็ใช่เรื่อง (เดียวจะโดนหมั่นไส้ เป็นเซเล็บหรือไงคุณน้อง OoO)…