อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ใบขับขี่

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

วิธี อบรมใบขับขี่ออนไลน์ สะดวก ทำที่ไหนก็ได้ เพียงกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ตามขั้นตอน

Home / Other / อบรมใบขับขี่ออนไลน์ สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนสะดวกรวดเร็ว ในการทำธุระเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่ ทางกรมการขนส่งทางบก จึงมีการทำ ระบบการอบรมต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อบริการประชาชน และเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วย มีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ สะดวก ทำที่ไหนก็ได้

1.เข้าไปที่เว็บฯ https://www.dlt-elearning.com/Home เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”

2.กรอกข้อมูลลงในช่องให้ครบถ้วน เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรฯ วันเดือนปีเกิด

3.เลือกประเภทการอบรมออนไลน์ ที่คุณต้องการ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ประเภท และระบุเวลาที่ใช้อบรมมาให้ด้วย

  • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
  • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
  • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

แต่ละประเภทจะมีแบบทดสอบให้ทำด้วย ได้แก่ 1.แบบทดสอบก่อนอบรม 2.อบรม 3.แบบทดสอบหลังอบรม และ 4.ผลการอบรม

4. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

โดยคุณต้องทำแบบทดสอบก่อนการอบรมก่อน คลิกเข้าไปก็จะมีคำอธิบายให้ทำไม่ยาก

5. ดูวีดีโออบรมการขับรถให้จบ

6.ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

เห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากจนเกินไป เพียงกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ตามขั้นตอน เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว อย่าลืมบันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ที่มา : https://www.dlt-elearning.com/Home

บทความที่เกี่ยวข้อง