ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ คืออะไร ทำไมถึงดีต่อใจ … ดีกับทุกคน ?

ข้าวอินทรีย์ นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีในทุกกระบวนการ เกษตรกรผู้ปลูกจะต้องดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

Home / Other / ข้าวอินทรีย์ คืออะไร ทำไมถึงดีต่อใจ … ดีกับทุกคน ?

หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าข้าวอินทรีย์ นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีในทุกกระบวนการ เกษตรกรผู้ปลูกจะต้องดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

ในส่วนของการแปรรูป ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสี มีการแปรสภาพข้าว ตลอดการบรรจุที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จนมั่นใจ เพื่อส่งมอบข้าวอินทรีย์ที่ดีที่สุดให้ถึงมือผู้บริโภค นอกจากจะปลอดภัยไร้สารเคมีแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

“ดินดี” ต้องเป็นดินที่ไร้สารเคมีปนเปื้อนไม่น้อยกว่า 3 ปี และ มีสารอินทรีย์ และ ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าวอย่างเพียงพอ 

 “น้ำดี” น้ำต้องสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนใด ๆ

 “เมล็ดพันธุ์ดี” ต้องมาจากแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง และเชื่อถือได้

 “ใส่ใจดี” ชาวนาผู้ทำนาข้าวอินทรีย์ มีการดูแลใส่ใจพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

“สิ่งแวดล้อมดี” เมื่อ ดิน น้ำ อากาศ ปราศจากสารเคมีอันตราย สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์โดยรอบก็มีความสมบูรณ์ตามมา

“อิ่ม อร่อย สุขภาพดี” ข้าวอินทรีย์มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน

 “ดีต่อใจ” ช่วยอุดหนุน ส่งเสริม และ กระจายรายได้สู่ชาวนาผู้ทำเกษตรอินทรีย์ 

และสุดท้าย “ดีกับทุกคน” เพราะ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกคน 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรหลากหลายพื้นที่ อาทิ กลุ่มข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่สีสุก จ.ยโสธร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน จ.สกลนคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ลาวา เซราะตลุง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น ทั้งนี้ การซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์สามารถสังเกตได้จากตรารับรองมาตรฐาน เช่น Organic Thailand, USDA, IFOAM และ EU เป็นต้น โดยหาซื้อข้าวอินทรีย์ได้จากร้านค้า และห้างสรรพสินค้าทั่วไป เพียงสังเกตตราสัญลักษณ์ดังกล่าว บนผลิตภัณฑ์ก็เชื่อมั่นได้ว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคข้าวอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย และได้คุณประโยชน์ครบถ้วนอย่างแน่นอน