กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปีฉลู พระราชทานพรปีใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.2564”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพรปีใหม่ "สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.2564" พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวหน้าตาสดใส

Home / Other / กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.2564”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปวัวหน้าตาสดใสและขวดนมสด พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” ให้แก่ “ร้านภูฟ้า”

นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว ยังพระราชทานพรปีใหม่ “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.2564” ความว่า ….

“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต
มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย
คนยังอยู่จนยากลำบากกาย
ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี
ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา
มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขขี
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง
สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔”

X