ซูเปอร์ฟูลมูน ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

26-27 เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ-ซูเปอร์ฟูลมูน ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ส่งท้าย เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ-ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี ซูเปอร์ฟูลมูน 26-27 เม.ย. 2564

Home / Other / 26-27 เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ-ซูเปอร์ฟูลมูน ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้นส่งท้ายเดือนเมษายนนี้ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร” และ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวทางด้านดาราศาสตร์ไม่ควรพลาดที่จะเก็บภาพทั้งสองปรากฎการณ์ดังกล่าว

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ส่งท้าย เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ-ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ 26 เม.ย. 64

ปรากฏการณ์ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพมหานคร” จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เม.ย. 64 เวลาประมาณ 12:16 น. จุดสังเกตง่ายๆ ว่าเกิดปราฏการณ์ขึ้นแล้วคือ ยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี ไม่เฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

“ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก” เกิดขึ้นได้ทั้ง 77 จังหวัดในไทย

ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น ปรากฏการณ์ “ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก” นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทั้ง 77 จังหวัดของไทย โดยสามารถเช็คข้อมูลได้เลยที่ www.narit.or.th/index.php/news/1696-sun-77-2564 เนื่องมาจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรระหว่างละติจูด 5-20 องศาเหนือ จึงส่งผลให้ ในหนึ่งปีดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน สำหรับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 12:22 น.

ทั้งนี้ ดวงอาทิตย์จะโคจรอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทยครั้งแรก ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยเริ่มจากใต้สุดของประเทศ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นไปเรื่อยๆ และจะตั้งฉากกับพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 12.17 น.

เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกจะร้อนขึ้นหรือไม่?

การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน 27 เม.ย 64

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 22:25 น. จะเกิด ซูเปอร์ฟูลมูน ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ระยะทาง 357,370 กิโลเมตร ซึ่งภาพที่จะได้เห็นกันก็คือ ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย ทั้ง นี้ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นรูปวงรี 1 รอบใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้นในแต่ละเดือนจะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะทางเฉลี่ย 356,400 กิโลเมต รและตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุดเรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 406,700 กิโลเมตร และการที่ผู้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ใหญ่กว่าปกติในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวง ไกลโลก นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

ดังนั้นแล้ว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ ไม่ควรพลาดชมและเก็บภาพความประทับใจ 26-27 เม.ย. นี้ เตรียมตัวรอรับชมกันได้เลย

ขอบตคุณที่มาจาก : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

X