ยารักษาไข้หวัด ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน เอินเวย์ กรุ๊ป ไข้หวัดใหญ่

ผู้เชี่ยวชาญไทยตอกย้ำ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลรักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

“การประชุมวิชาการฝังเข็มนานาชาติแห่งสหพันธ์การฝังเข็มโลกปี 2023” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ รศ.นพ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์…

Home / PR NEWS / ผู้เชี่ยวชาญไทยตอกย้ำ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลรักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

“การประชุมวิชาการฝังเข็มนานาชาติแห่งสหพันธ์การฝังเข็มโลกปี 2023” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ รศ.นพ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงจุดเด่นและความปลอดภัยของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ในการปรับสมดุลแบบองค์รวมและการออกฤทธิ์แบบ Multi-target ในการป้องกันและรักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด 19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ

          วันที่ 29 ตุลาคม 2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่า จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยปี 2566 จะสูงเกิน 300,000 ราย และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ก็ยังมีอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ทุกคนต้องเผชิญความเสี่ยงการติดไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19 ถึง 3 โรค หลาย ๆ คนจึงหาซื้อกลุ่มยารักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เช่น ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เพื่อใช้เป็นยาประจำบ้าน

          ในประเทศไทย ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเดือนมีนาคม 2563 ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาวิจัยพัฒนา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ได้ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้กับโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด 19 และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลสุขภาพของคนไทย

          คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด (Enwei Group Co., Ltd.) ซึ่งเป็นผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนรายหลักของประเทศไทย และเป็นตัวแทนจำหน่ายยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันสำคัญที่ทำให้ยาสมุนไพรจีนเข้ามามีบทบาทในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย และทำให้คนไทยรู้จักและยอมรับยาสมุนไพรจีนมากขึ้นผ่านประสบการณ์การใช้ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุภาภรณ์มาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะปัจจุบันคนไทยได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว ยาสมุนไพรจีนจะมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างไร

          “ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule) เป็นยาสิทธิบัตรโดย Yiling Pharmaceutical ของประเทศจีน ซึ่งได้พัฒนาจากตำรับยาเก่าแก่ 1,800 ปี และได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาประกันสุขภาพของประเทศจีน นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนของยาสมุนไพรจีนเข้าไปอยู่ใน Guideline การรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศจีนมากว่า 34 ครั้ง ปัจจุบัน ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน 30 ประเทศทั่วโลกค่ะ” คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมใจสู้ภัยโควิด”

คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง ได้กล่าวถึงสรรพคุณของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ว่า “ตำรับยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลถูกออกแบบมาเพื่อรักษากลุ่มอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล เนื่องจากยามีฤทธิ์ในการต้านไวรัสและแบคทีเรียแบบวงกว้าง นอกจากนี้ ยายังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและเสริมสร้างการทำงานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ดังนั้น ตราบใดที่มีกลุ่มอาการดังกล่าว ไม่ว่าจะเกิดจากโควิด 19 ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลก็สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ”

          รศ.นพ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ An Overview of the Research and Application of Lianhua Qingwen Capsule in the Prevention and Treatment of Respiratory Infectious Diseases (ภาพรวมการวิจัยและการใช้ทางคลินิกของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย จากผลการวิจัยต่าง ๆ ที่นำเสนอในงานแสดงให้เห็นว่า ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล สามารถยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดการกลับมาเป็นซ้ำของไข้หวัดใหญ่และปอดติดเชื้อ สามารถรักษาอาการได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนลดระยะเวลาของอาการไอ เจ็บคอ ความเหนื่อยอ่อน นอกจากนี้แล้ว ในงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ายาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึง 94.4%  และที่น่าสนใจคือ การนำเสนองานวิจัยดังกล่าว รศ.นพ. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ยังได้กล่าวถึงการศึกษาทางคลินิกแบบ Randomized, Double-blind, International Multi-center ของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ซึ่งได้ทำร่วมกันใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ โรงพยาบาลในประเทศไทยที่

เข้าร่วมงานศึกษาทางคลินิกนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาทางคลินิกพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม กลุ่มการรักษาด้วยยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล สามารถรักษาอาการทางคลินิกของการติดเชื้อโควิด 19 ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีระยะเวลาการพักฟื้นที่ลดลงสำหรับผู้ป่วยได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุม 2.7 วัน และการใช้ยาก็ยังมีระดับความปลอดภัยที่ดี ซึ่งถือเป็นงานศึกษาทางคลินิกระดับสูงที่สุดสำหรับการใช้ยาสมุนไพรจีนในการรักษาการติดเชื้อโควิด 19 และยังเป็นงานวิจัยเดียวที่ทำแบบ international multi-center evidence-based ด้วย

          จากรายงานของ National Adverse Drug Reaction Monitoring Center หรือศูนย์เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของประเทศจีนพบว่า นับตั้งแต่ยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เข้าสู่ตลาดจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ปริมาณการใช้สะสมของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลประมาณ 42.4 พันล้านแคปซูล มีผู้ใช้ยาประมาณ 1.179 พันล้านคน และมีอุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพียง 0.0011% หรือ 11 คนใน 1,000,000 คน เท่านั้น ซึ่งนับได้ว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ๆ ตามคำแนะนำของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ CIOMS ทั้งยังไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับและไตอีกด้วย

“ดิฉันเคยมีส่วนร่วมในการศึกษาทางคลินิกของยาสมุนไพรจีนมาแล้วหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานศึกษาทางคลินิกของยาเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลในประเทศไทย ซึ่งมีการพิสูจน์ตามมาตรฐานเวชศาสตร์เชิงประจักษ์(Evidence Based Medicine) แบบสมัยใหม่ ทำให้ดิฉันยิ่งรู้ซึ้งถึงคุณค่าและเสน่ห์ของยาสมุนไพรจีน และคิดว่ายาสมุนไพรจีนเป็นแนวทางการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแพทย์แผนปัจจุบันและผู้ป่วย” คุณสุภาภรณ์ แซ่จาง ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากการศึกษาด้านโรคระบบทางเดินหายใจแล้ว การศึกษาทางคลินิกสำหรับยาสมุนไพรรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รวมไปถึงการชะลอวัย ก็มีผลการศึกษาที่โดดเด่นได้ตีพิมพ์ออกมาในวารสารระดับแนวหน้าของโลก ทำให้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้”

สำหรับงานประชุม European Society of Cardiology ประจำปี 2023 ก็มีการเผยแพร่รายงานผลการศึกษาทางคลินิกที่แสดงให้เห็นว่า Shensong Yangxin Capsule สามารถลดการกลับมาเป็นซ้ำของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหลังจากการทำ Radiofrequency ablation ในระยะเวลา 1 ปีได้มากถึง 40% ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่วน Bazi Bushen Capsule ซึ่งเป็นยาสมุนไพรจีนจดสิทธิบัตรที่มุ่งเน้นเรื่องการชะลอวัยนั้นก็มีความก้าวหน้าในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า Bazi Bushen Capsule สามารถลดอายุ DNA Methylation ของหนูที่แก่ตามธรรมชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้หนูมีสุขภาพดีและมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นได้ หนูอายุมากที่รับประทานยาเป็นเวลา 11 สัปดาห์ สามารถย้อนอายุของ DNA Methylation ลงได้ 21 สัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับการที่มนุษย์มีอายุน้อยลง 15 ปี โดยประมาณ ซึ่งบ่งชี้ว่ายานี้มีศักยภาพอันยอดเยี่ยมในด้านการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย

ในอนาคตอันใกล้ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด จะมีการนำเข้ายาดังกล่าวและยาสมุนไพรจีนตัวอื่น ๆ ที่มีความก้าวหน้าในการรักษาโรคต่าง ๆ เข้ามาในประเทศไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวไทย ซึ่งท่านที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเอินเวย์ได้ที่เว็บไซต์ www.enweigroup.co.th

คุณสุภาภรณ์ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังมาแรง ทำให้ผู้คนสนใจการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะการแพทย์จีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดออกสู่ตลาดทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรักษา จึงขอแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา