คาโอ มาจิคคลีน สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่

คาโอส่งมาจิคลีน ร่วมสร้างเกราะป้องกันให้คนไทยมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว ในโครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่”

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำ เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีการระบาดหนักมากขึ้นในปีนี้ ส่งแบรนด์ มาจิคลีน แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชั้นนำที่มุ่งดูแลสุขอนามัยของคนไทย ภายใต้โครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่” โดยได้ส่งมอบมาจิคลีน…

Home / PR NEWS / คาโอส่งมาจิคลีน ร่วมสร้างเกราะป้องกันให้คนไทยมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว ในโครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่”

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำ เล็งเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีการระบาดหนักมากขึ้นในปีนี้ ส่งแบรนด์ มาจิคลีน แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชั้นนำที่มุ่งดูแลสุขอนามัยของคนไทย ภายใต้โครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่” โดยได้ส่งมอบมาจิคลีน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ให้แก่หลากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงอีกหลากหลายหน่วยงานเอกชนและมูลนิธิ เพื่อได้นำไปใช้ประโยชน์กับสถานที่ในการกำกับดูแลต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 8,149,440 บาท

โดยนายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ากว่า 4,585,440 บาท มอบให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด และสำนักงานสาธารสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

อีกทั้งยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่กรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า 3,564,000 บาท และได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อส่งต่อให้แก่สถานพยาบาลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมานคร เพื่อสาธารณประโยชน์ใช้ในสถานที่ให้บริการประชาชนได้สะอาดและปราศจากเชื้อโรค

มาจิคลีน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ใช้ในการเช็ดฆ่าเชื้อไวรัส ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส H1N1, ไวรัส H3N2 และไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากการสัมผัส มาพร้อมสูตรใส ไม่เติมสีสังเคราะห์ กลิ่นไม่ฉุน และสามารถเช็ดได้หลากหลายพื้นผิว สามารถหาซื้อได้ที่ โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยคาโอมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ผ่านโครงการ “สร้างเกราะป้องกันทั่วไทย ห่างไกลไข้หวัดใหญ่” ในครั้งนี้ และปกป้องคนไทยให้ห่างไกลจากโรคติดต่อต่างๆ และมีสุขภาพกายที่แข็งแรงต่อไป  

เกี่ยวกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 มีต้นกำเนิดมาจาก คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น กว่า 59 ปีที่ คาโอ ประเทศไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 10 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ แอทแทค มาจิคลีน ไฮเตอร์ ลอรีเอะ เมอร์รี่ส์ เมะกุริธึ่ม แฟซ่า ลิเซ่ บิโอเร และคิวเรล

นอกจากนี้ คาโอ ประเทศไทย ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ คาโอ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมด้านสุขอนามัยและความงาม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส (ESG) ภายใต้สโลแกน KireiMaking Life Beautiful” หรือ “สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม”

X