จบครบทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการซื้อ “ตั๋วเครื่องบินไปตราด”

“ซื้อตั๋วเครื่องบินไปตราดต้องรู้อะไรบ้าง?” จังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตราด ติดกับอ่าวไทยและประเทศกัมพูชา ตราดเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม น้ำตกธารน้ำร้อนคลองพลู เกาะกระดาด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ตราดจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ…

Home / PR NEWS / จบครบทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการซื้อ “ตั๋วเครื่องบินไปตราด”

“ซื้ตั๋วเครื่องบินไปตราดต้องรู้อะไรบ้าง?”

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตราด ติดกับอ่าวไทยและประเทศกัมพูชา ตราดเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม น้ำตกธารน้ำร้อนคลองพลู เกาะกระดาด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ตราดจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การเดินทางไปยังจังหวัดตราดนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ เรือโดยสาร และเครื่องบิน ในปัจจุบัน การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ไปยังท่าอากาศยานตราด (TDX)

สายการบินที่ให้บริการไฟลท์ไปตราด

ในปัจจุบัน มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินไปตราด ดังนี้

 • บางกอกแอร์เวย์ส
 • ไทยสมายล์
 • เวียตเจ็ทแอร์

ราคาตั๋วเครื่องบินไปตราด

ราคาตั๋วเครื่องบินไปตราดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ช่วงเวลาเดินทาง สายการบินที่ให้บริการ และชั้นที่นั่ง โดยราคาตั๋วเครื่องบินไปตราดในช่วงปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,500 บาทต่อเที่ยว ส่วนในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาว ราคาตั๋วเครื่องบินจะสูงขึ้น

วิธีจองตั๋วเครื่องบินไปตราด

สามารถจองตั๋วเครื่องบินไปตราดได้ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน หรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดยสามารถเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ ได้ เพื่อเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาที่ดีที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของการเดินทางโดยเครื่องบินไปตราด

ข้อดี

 • ใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • สะดวกสบายและปลอดภัย
 • มีเที่ยวบินให้เลือกหลายช่วงเวลา

ข้อเสีย

 • ราคาตั๋วเครื่องบินอาจสูงกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ
 • อาจมีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกได้

คำแนะนำในการจองตั๋วเครื่องบินไปตราด

 • จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาที่ดีที่สุด
 • เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ เพื่อเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาที่ดีที่สุด
 • เลือกเที่ยวบินที่มีเวลาเดินทางที่เหมาะสมกับความต้องการ

สรุป

การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นทางเลือกการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วสำหรับการเดินทางไปยังจังหวัดตราด นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปตราดล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของสายการบินหรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์ เพื่อเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินในราคาที่ดีที่สุด

X