ช่วยน้องให้มองเห็น วิกกี้ สุนิสา ศรีริต้า เจนเซ่น เบนซ์ พรชิตา

ศรีริต้า – เบนซ์ – วิกกี้ อาสาร่วมสร้างปาฏิหาริย์โครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น

ศรีริต้า - เบนซ์ - วิกกี้ อาสาร่วมสร้างปาฏิหาริย์โครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น

Home / PR NEWS / ศรีริต้า – เบนซ์ – วิกกี้ อาสาร่วมสร้างปาฏิหาริย์โครงการ ช่วยน้องให้มองเห็น

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญด้านสุขภาพเด็กที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ นั่นคือ ปัญหาตาบอดและสายตาพิการในเด็ก จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2545 พบว่ามีจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตาบอดทั่วโลกประมาณ 1.4 ล้านคน นับเป็นตัวเลขที่สูง ทำให้เด็กๆ ต้องอยู่ในโลกมืดอย่างทรมานทั้งกายและจิตใจ

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลักเกิดจาก ทารกคลอดก่อนกำหนดจอตาจะยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ทำให้เกิดความผิดปกติ ของระบบเส้นเลือดของจอตา เกิดเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ และมีเยื่อพังผืดมาดึงรั้งทำให้ จอตาหลุดลอก อาจจะทำให้ ตาบอดได้ รวมถึงระยะเวลาการตรวจพบโรคและการได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม รวดเร็ว ก็เป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อเด็กเป็นแล้วการรักษาให้กลับเป็นปกติจึงเป็นเรื่องยาก ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดในเด็กไทย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก ศูนย์กลางการดูแลเด็กทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะการที่ผู้พิการในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทั้งก่อให้เกิดภาระในด้านสุขภาพต่อผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม จนถึงระดับประเทศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงได้จัดโครงการ ‘ช่วยน้องให้มองเห็น’ เพื่อลดอัตราการตาบอดและสายตาพิการในเด็กสร้างความตระหนักรู้ให้กับพ่อแม่ที่ต้องรู้เท่าทันถึงอันตรายที่จะทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด สูญเสียการมองเห็นโลกกว้างในอนาคต

โดยงานแถลงข่าวโครงการ ‘ช่วยน้องให้มองเห็น’ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) ภายในงานได้รับเกียรติจาก นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กฯ , พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร จักษุแพทย์จอตาเด็ก และนางเอกสาวสวย คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช Angel Ambassador ร่วมพูดคุยและส่งมอบกำลังใจให้กับน้องๆ พร้อมกันนี้ในช่วงเสวนามี 2 ครอบครัวอารมณ์ดี คุณวิกกี้ สุนิสา , คุณเบนซ์ พรชิตา , คุณมิก บรมวุฒิ และน้องๆ ร่วมพูดคุยในบรรยากาศสนุกๆอบอุ่นในครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลลูก ในหัวข้อ เล่นได้ เรียนรู้ดี วิธีดูแลสายตาเด็กยุคดิจิทัล พร้อมทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลเด็กร่วมเสวนา และมีนักแสดง ‘ปู ปริศนา กล่ำพินิจ’ ร่วมจิตกุศลอาสาเป็นสะพานบุญบอกต่อธารน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกาศข่าว ดาว อภิสรา รับหน้าที่พิธีกร

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็ก กล่าวว่า “จากสถิติของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค ROP มากที่สุดในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยที่เป็น ROP ที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยเลเซอร์ 50% (อีก 50% สามารถหายเองได้) จึงประมาณการได้ว่ามีเด็ก ROP ที่ควรได้รับการรักษาในแต่ละปี 2,500 คนจากทั่วประเทศ ผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาเฉพาะทางด้านจักษุเด็กที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งในขณะที่ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทีมบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ทักษะในระดับเชี่ยวชาญเทียบเท่าสากล แต่ยังคงขาดแคลนเทคโนโลยีระดับสูงที่ใช้ในการสนับสนุนการดูแลรักษาให้เกิดประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรค การผ่าตัดที่มีความซับซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ คืนรอยยิ้มและโลกที่สดใสให้แก่เด็กๆ และครอบครัว ให้สามารถมองเห็นและพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างคุณภาพเด็กไทยซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าคืนสู่สังคมไทย”

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “สาเหตุเกิดความผิดปกติ ของระบบหลอดเลือดที่จอตา ที่ยังไม่เจริญสมบรูณ์ ทำให้เด็กเป็นหลอดเลือดงอกใหม่ผิดปกติ ไปจนถึงเกิดเป็นพังผืดดึงรั้งจอตา จนถึงจอตาลอก ทำให้สูญเสียการมองเห็น เกิดภาวะตาบอดตามมาได้ ถึงแม้ว่าจะไม่พบว่าเป็นโรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด หรือ เป็นระยะไม่รุนแรงก็ตาม ทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ได้แก่ สายตาผิดปกติ สั้น/ยาว/เอียง ตาเข ตาเหล่ ตาขี้เกียจต้อกระจก ต้อหิน จอตาหลุดลอกเป็นต้น จักษุแพทย์จึงต้องแนะนำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด ตรวจติดตามอาการเป็นระยะ เพื่อระวังโรคอื่นๆ หรือปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมา ดังนั้นเด็กที่หายจากโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ควรได้รับการตรวจตาเป็นระยะเพื่อระวังปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดภายหลังดังกล่าวข้างต้น”

ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ เป็นแสงสว่างในความมืดมิด ส่องนำทางให้น้องมองเห็น ในโครงการ ‘ช่วยน้องให้มองเห็น’ ผ่านการบริจาคสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง และทำการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคความผิดปกติของจอตา หรือ ROP บริจาคชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ธนาคารทหารไทยธนชาต ttb เลขบัญชี 038 107 6900 (Edonation ลดหย่อนภาษี 2 เท่า) หรือบริจาคทาง www.childrenhospitalfoundation.org สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 088 874 4671