STAR การท่องเที่ยว ดาวแห่งความยั่งยืน ททท.

ททท. มอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ STAR เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (STAR : Sustainable Tourism…

Home / PR NEWS / ททท. มอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ STAR เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating) จำนวนกว่า 80 ราย โดยมีนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พร้อมด้วยผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องจารุวัสตร์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ ตามที่ททท. เร่งยกระดับห่วงโซ่อุปทาน หรือ Shape Supply ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals :STGs) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่เป็นแนวทางที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญนั้น ททท. ได้ดำเนินโครงการ STAR เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้นำ 17 เป้าหมายของ STGs ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยในวันนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้มอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” ให้แก่สถานประกอบการกว่า 80 ราย ที่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของการประเมิน ซึ่งได้ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการท่องเที่ยวไทย โดย ททท.หวังว่าการมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้จะเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และช่วยให้การท่องเที่ยวไทยเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนที่ดีขึ้น รวมถึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจทุก ๆ ท่าน สมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน”

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในการดำเนินโครงการ STAR หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating ทาง ททท. เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้แสดงความร่วมมือในบริบทของการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย เห็นได้ว่าจากการเปิดรับสมัครเพียง 1 สัปดาห์ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันนี้เป็นเพียง 80 รายแรกที่ผ่านการประเมินเท่านั้น โดยมีผู้ประกอบการทั้งขนาดย่อย ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่โครงการนี้ได้รับความสนใจและร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นหมุดหมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยล้วนมีความพร้อมที่จะปรับตัวและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน”

โครงการ STAR หรือ Sustainable Tourism Acceleration Rating คือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นการยกระดับต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA โดยจะมีเกณฑ์การมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของ STGs ได้แก่ 3 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่านเป้าหมาย STG 13 STG 16 และ STG 17 รวมทั้งหมด 3 เป้าหมาย 4 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่านเป้าหมาย STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้อีก 6 STGs รวมทั้งหมด 9 เป้าหมาย และสูงสุด 5 ดาว สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านเป้าหมาย STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 9 STGs รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนได้ ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการ STAR ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.TATstar.org เพื่อประเมินตนเองตามเกณฑ์เป้าหมาย และเตรียมรับ “ดาวแห่งความยั่งยืน” หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/tatstar.green และ Line official : @tatstar