UNHCR ผู้ลี้ภัย วันผู้ลี้ภัยโลก

UNHCR ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีให้ผู้ลี้ภัย และร่วมระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลก

31 พ.ค. 2566 วันผู้ลี้ภัยโลกตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก ในประเทศไทย UNHCR ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้สาธารณชนร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และฉายภาพยนตร์ที่ผลิตจากเรื่องจริงของผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศตนเองทั่วโลก สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลกในประเทศไทย…

Home / PR NEWS / UNHCR ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีให้ผู้ลี้ภัย และร่วมระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลก

31 พ.ค. 2566 วันผู้ลี้ภัยโลกตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก ในประเทศไทย UNHCR ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้สาธารณชนร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยผ่านการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และฉายภาพยนตร์ที่ผลิตจากเรื่องจริงของผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศตนเองทั่วโลก

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ร่วมระลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลกในประเทศไทย โดยจัดงานในวันที่ 31 พฤษภาคม เปิดตัวพาเหรดตุ๊ก ตุ๊กเพื่อผู้ลี้ภัย และฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 12 โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย สถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพ หน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติ และภาคเอกชน เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโลกที่รวมผู้ลี้ภัยอยู่ด้วยเสมอ

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้คนกว่า 100 ล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นจากสงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหาร ซึ่งถือเป็นกว่าร้อยละ 1 ของประชากรโลก น่าเสียดายที่หลังจากได้รับความปลอดภัยจากการลี้ภัยในประเทศอื่น ผู้ลี้ภัยจำนวนมากยังมีชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้าย พวกเขายังต้องพบกับอุปสรรคมากมายในด้านสังคม เศรษฐกิจของชุมชนที่รองรับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีวัฒนธรรม ศาสนา และเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถึงแม้จะมีความท้าทายมากมาย UNHCR ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความช่วยเหลือในการช่วยชีวิต มอบความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และพัฒนาทางออกที่ถาวรให้แก่ผู้ลี้ภัยเพื่อให้พวกเขามีสถานที่ปลอดภัยที่เรียกว่าบ้านซึ่งจะสามารถต่อยอดสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้

แม้ขณะลี้ภัยอาจมีระยะเวลายาวนาน ผู้ลี้ภัยก็พยายามดำเนินชีวิตต่อไปโดยเข้ารับการศึกษา เลี้ยงดูครอบครัว และสานต่อมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน ผู้ลี้ภัยต้องการโอกาสมากกว่าสิ่งของ พวกเขาต้องการยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และกระตือรือร้นที่จะใช้ความสามารถ และความชอบในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนที่รองรับพวกเขา
“เราทำงานตลอดเวลาเพื่อรองรับวิกฤติที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทำงานนี้ได้เพียงหน่วยงานเดียว เราต้องการความช่วยเหลือจากภาคเอกชน และคนไทย เพื่อให้เราสามารถมอบความหวัง และทักษะให้แก่ผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศตนเอง” จูเซปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว

“ในวันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้ เราเน้นย้ำถึงพลังแห่งการรวมอยู่ในสังคม ผู้ลี้ภัยสร้างสรรค์สังคมในเชิงบวก และส่งเสริมเศรษฐกิจ หลายคนเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพลังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เลี้ยงดูตนเอง และยังช่วยเศรษฐกิจของประเทศที่รองรับพวกเขาอีกด้วย” แนวคิดหลักของวันผู้ลี้ภัยโลกปี 2566 คือ “แม้อยู่ไกลบ้าน แต่ยังมีหวัง” โดยตลอดเดือนมิถุนายน UNHCR จัดพาเหรด ตุ๊ก ตุ๊ก กว่า 30 คัน ออกวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพฯ

“ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการลงมือทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” คุณปิยะรัฐ “เต้” กัลย์จาฤก รองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “การสนับสนุนผู้ลี้ภัยต้องตั้งใจทำแบบระยะยาว บทบาทของผู้ผลิตภาพยนตร์เป็นสื่อสำคัญในการสร้างความรับรู้เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัย”

นอกเหนือจากกิจกรรมสร้างการรับรู้ในวันผู้ลี้ภัยโลกแล้ว UNHCR จัดเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยเป็นประจำทุกปี และปีนี้เข้าสู่ปีที่ 12 จุดมุ่งหมายของเทศกาลฯ เพื่อส่งต่อเรื่องจริงของผู้ลี้ภัยผ่านภาพยนตร์ และสารคดีที่ได้รับการคัดสรร และการันตีระดับรางวัล การสนับสนุนจากภาคเอกชนทำให้ UNHCR จัดฉายภาพยนตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม

“เรื่องราวมีพลังเปลี่ยนแปลงโลก ที่เน็ตฟลิกซ์ เราเชื่อว่าเรื่องราวที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นได้ในทุกหนทุกแห่ง และสามารถเชื่อมโยงสมาชิกของเราไปยังประสบการณ์ทั่วโลก รวมถึงหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในยุคของเราด้านมนุษยธรรม ภาพยนตร์เรื่อง The Swimmers เป็นหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นที่ถ่ายทอดความเข้มแข็งของผู้ลี้ภัย และผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา” คุณเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ เน็ตฟลิกซ์ กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 12 ที่กรุงเทพปีนี้ และหวังว่าเรื่องราว เช่น เรื่องของสองพี่น้อง ซาร่า และยูซรา จะย้ำเตือนว่าเราสามารถร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ผู้ลี้ภัยรู้สึกถึงการต้อนรับ และมีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้”

เน็ตฟลิกซ์ ให้ความกรุณาสนับสนุนภาพยนตร์ระดับรางวัล the Swimmers เพื่อเข้าฉายในเทศกาลฯปีนี้ เป็นเรื่องจริงของยูสรา มาร์ดินี ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และทูตสันถวไมตรีของ UNHCR ซึ่งหนีจากความขัดแย้ง และได้เข้าแข่งขันโอลิมปิกถึง 2 ครั้ง เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2566 ที่ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ดิ เอ็มควอเทียร์ ท่านสามารถจองบัตรชมภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.unhcr.org/th

กิจกรรมสร้างการรับรู้วันผู้ลี้ภัยโลก และเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย เกิดขึ้นได้ด้วยผู้สนับสนุนมากมาย UNHCR ขอแสดงความขอบคุณ เดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ เน็ตฟลิกซ์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ยูนิโคล แพลน ทอยส์ และบัตรแรบบิต รีวอร์ต

UNHCRThailand#WithRefugees#WorldRefugeeDay#วันผู้ลี้ภัยโลก