google TRUE

กลุ่มทรู จับมือ Google ประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “Samart Skills”  ร่วมมอบทุนการศึกษา อัปสกิลดิจิทัลเพื่อคนไทย 

กลุ่มทรู ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย

Home / PR NEWS / กลุ่มทรู จับมือ Google ประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “Samart Skills”  ร่วมมอบทุนการศึกษา อัปสกิลดิจิทัลเพื่อคนไทย 

พร้อมเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เอาใจวิถีดิจิทัล จากทรู ดิจิทัล อคาเดมี

กลุ่มทรู ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เดินเครื่องโครงการพัฒนาผู้ที่มีทักษะดิจิทัล Samart Skills ขยายช่องทาง เพิ่มโอกาสรับทุนการศึกษา ผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ใบรับรองทักษะอาชีพของโครงการ Samart Skills เลือกหลักสูตรได้มากถึง 5 หัวข้อ พร้อมบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี อาทิ สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา เวิร์คช็อป เสริมทักษะด้านดิจิทัลจากทรู ดิจิทัล อคาเดมี กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้มีทักษะด้านดิจิทัล ส่วนลดค่าบริการทรู สเปซ (True Space) และแพ็กเกจพิเศษจากทรูมูฟ เอช  เพื่อร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัล รองรับความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจรับทุนการศึกษาผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 ตุลาคม 2565 (จำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.truedigitalacademy.com

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้คนไทยเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญาและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ก่อตั้ง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล สร้างคนมีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคที่ประเทศกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ในครั้งนี้ สอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรูด้านการศึกษาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะร่วมกันเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยด้วยการขยายช่องทาง เพิ่มโอกาสรับทุนการศึกษาฟรี จำนวน 4,500 ทุน ในโครงการพัฒนาผู้ที่มีทักษะดิจิทัล Samart Skills ผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี พร้อมมอบสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมายสำหรับผู้รับทุนผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี มั่นใจว่า จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจของ Google ที่ต้องการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและร่วมผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยภายใต้แนวคิด “Leave No Thai Behind”

ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรและองค์กร เพื่อสอดรับกับความต้องการของเศรษฐกิจยุคใหม่ มีความพร้อมทั้งในด้านทีมงานและระบบการเรียนการสอน ด้วยประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางดิจิทัลที่หลากหลายและมีผู้เข้าเรียนแล้วมากกว่า 30,000 คน และส่งมอบโครงการอบรมให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่มาแล้วกว่า 30 องค์กร โดยผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการ Samart Skills ผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ (E-learning) เพื่อยกกระดับทักษะดิจิทัล ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 2.การสนับสนุนด้านไอที (IT Support) 3.การจัดการโครงการ (Project Management) 4.การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Design) และ 5.การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ (Digital Marketing and E-commerce) พร้อมกันนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ยังมีบริการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้รับทุนตลอดระยะเวลาโครงการ และจะได้รับใบรับรองทักษะอาชีพของโครงการ Samart Skills เมื่อจบหลักสูตร 

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังเตรียมมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ที่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะดิจิทัล พร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อปต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ กับทรู ดิจิทัล อคาเดมี ที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ และเปิดโอกาสการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิทัล เพื่อรับคำแนะนำอาชีพในสายดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ (Career Coaching) เพิ่มความพร้อมและโอกาสในการทำงานหรือหางาน 
  • โอกาสฝึกงานจริง เช่น ในฐานะผู้ช่วยสอน หรือนักวิเคราะห์ในโครงการต่างๆ ของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เพื่อนำองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งานจริง
  • เป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ผู้เข้าร่วมอบรมกับ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันความรู้ และการติดตามความคืบหน้าของการอบรมทุกเดือน
  • รับสิทธิ์เรียนหลักสูตรต่างๆ ในโครงการ Samart Skills โดยไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต เพียงใช้บริการซิมทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • รับส่วนลด 30% จากทรู สเปซ (True Space) สำหรับการซื้อ Entering pass / Day pass และสำหรับการสมัคร Membership ตลอดระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับทุน

สำหรับ โครงการ Samart Skills เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตนเองและพร้อมเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล สามารถสมัครรับทุนได้โดยไม่จำกัดอายุและไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะ โดยผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดหัวข้อในระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกเรียนได้ 5 หัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน สมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 6-31 ตุลาคม 2565 (จำนวนจำกัด) โดยกรอกแบบฟอร์มผ่านลิ้งค์ https://bit.ly/3qTJmF1 หรือดูรายละเอียดการรับทุน หลักสูตร และตารางการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ www.truedigitalacademy.com