ซอฟต์พาวเวอร์ อุตสาหกรรมไมซ์ เส็บภาคเหนือ

เส็บภาคเหนือโชว์ซอฟต์พาวเวอร์เส้นทางสายไมซ์ เชียงใหม่-ลำพูน

ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์ และความนิยมของตลาดที่ใช้อัตลักษณ์หรือความแตกต่างของวัฒนธรรม ศิลปะ มาใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักเดินทางไมซ์เข้ามาทำกิจกรรมในประเทศนั้น สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นโอกาสของประเทศไทย ที่เป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่สามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จะสามารถทัดเทียมคู่แข่งในตลาดได้ ประกอบกับการเท่าเทียมและการสร้างงานในชุมชนเพื่อกระจายรายได้อย่างยั่งยืน สสปน. จึงได้ดำเนินโครงการไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชน…

Home / PR NEWS / เส็บภาคเหนือโชว์ซอฟต์พาวเวอร์เส้นทางสายไมซ์ เชียงใหม่-ลำพูน

ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไมซ์ และความนิยมของตลาดที่ใช้อัตลักษณ์หรือความแตกต่างของวัฒนธรรม ศิลปะ มาใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักเดินทางไมซ์เข้ามาทำกิจกรรมในประเทศนั้น สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นโอกาสของประเทศไทย ที่เป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่สามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย จะสามารถทัดเทียมคู่แข่งในตลาดได้ ประกอบกับการเท่าเทียมและการสร้างงานในชุมชนเพื่อกระจายรายได้อย่างยั่งยืน สสปน. จึงได้ดำเนินโครงการไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ให้สามารถตอบสนองตลาดในปัจจุบัน โดยโครงการไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม Familiarization Trip ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ: ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนภาคเหนือ

ดร. จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ภาคเหนือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เราต้องการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในโครงการที่ สสปน. ได้ดำเนินการไว้ เช่น MICE 7 Themes และไมซ์เพื่อชุมชน หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ให้กับหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจับคู่ธุรกิจ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อขาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เราได้นำคณะผู้จัดกิจกรรมไมซ์นอกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจ เอเย่นต์ทัวร์ บริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ภายในประเทศ สื่อมวลชนและ Influencer ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมชมเส้นทางสายไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดด้วยการจับคู่ธุรกิจกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ภายใต้แนวคิด “The Festivescape – เพลินตาเมืองเทศกาล” มุ่งส่งเสริมความเป็นเมืองเทศกาลผ่านงานเทศกาลในชุมชน และสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมถึงการโชว์ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับกิจกรรมไมซ์

เปิดตัวด้วยกิจกรรม Festival Talk โดยผู้ที่มีส่วนในการออกแบบงานเทศกาลสำคัญ เช่น งานเชียงใหม่บลูมส์ งานเชียงใหม่ดีไซน์วีค นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเส้นทางสายไมซ์จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนย่านเมืองเก่าช้างม่อย, การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนออนใต้, การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองลำพูนผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระนางจามเทวี วัดมหาวัน วัดพระธาตุหริภุญไชย, และการเรียนรู้วิถีล้านนาผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปที่โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโชว์เคส จับคู่ธุรกิจเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อระหว่างผู้ประกอบการและคณะผู้จัดกิจกรรมไมซ์อีกด้วย

คุณไอยย์รัศ สิทธิพูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จำกัด บริษัทด้านการสื่อสารชั้นนำของไทย กล่าวเสริมว่า สำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ต่างออกไป และได้สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นมากขึ้น จากที่รู้จักจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนว่ามีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้ว ยังได้รู้จักกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมถึงมรดกทางเทศกาลต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นด้วย เราสามารถนำกิจกรรมในครั้งนี้ไปสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ทำให้งานมี Value มากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนนึงที่ช่วยสนับสนุนไมซ์ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อีกด้วย
ทีเส็บภาคเหนือมีเป้าหมายให้โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ: ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนภาคเหนือ เป็นการนำเสนอสินค้าและบริการของเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองศักยภาพในภาคเหนือที่นำอัตลักษณ์และความโดดเด่นในหลากหลายมิติทั้งศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ และผู้คน มาสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงต่อไป สามารถติดตามงานต่างๆ ได้ทาง Facebook fan page: ไมซ์ม่วนใจ๋ northern mice thailand