S&P มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท แด่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) คุณประเวศวุฒิ…

Home / PR NEWS / S&P มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท แด่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ (ซ้ายสุด) คุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) คุณกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต (ขวาสุด) และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท แด่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ที่ 4 จากขวา) รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ที่ 3 จากขวา) และรศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ /ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ที่ 2 จากขวา) ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณดนุ โทร. 089-925-6677 / พีรยา 089-963-3390 / กนกกร 089-995-7997

X