คบช้าง ครบช่าง ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาฝีมือช่างฝ้า ยิปซัมตราช้าง

ยิปซัมตราช้าง ผุดโครงการ “คบช้าง ครบช่าง”

ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมพัฒนาฝีมือช่างฝ้า ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย จัดทำ “โครงการคบช้าง ครบช่าง” ภายใต้แนวคิด “จบครบในร้านเดียว” โดยเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ให้ผู้รับเหมา/ช่างทำฝ้า ร้านค้าจัดจำหน่าย และเจ้าของโครงการขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกันง่ายขึ้น…

Home / PR NEWS / ยิปซัมตราช้าง ผุดโครงการ “คบช้าง ครบช่าง”

ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมพัฒนาฝีมือช่างฝ้า

ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย จัดทำ “โครงการคบช้าง ครบช่าง” ภายใต้แนวคิด “จบครบในร้านเดียว” โดยเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ให้ผู้รับเหมา/ช่างทำฝ้า ร้านค้าจัดจำหน่าย และเจ้าของโครงการขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกันง่ายขึ้น มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและลูกค้าที่ต้องการช่างติดตั้งฝ้า/ผนังภายในที่มีฝีมือสำหรับงานก่อสร้าง

คุณไอวาน ลูอิส โควาริค กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “จากที่ผ่านมา ยิปซัมตราช้าง ได้เล็งเห็นว่าเจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการขนาดเล็กที่เข้ามาติดต่อซื้อแผ่นยิปซัมจากร้านตัวแทนจำหน่ายยิปซัมตราช้างทั่วประเทศ มักจะถามหาผู้รับเหมา หรือช่างติดตั้งฝ้าฝีมือไปทำงาน บริษัทฯจึงมีแนวคิดที่จะอำนวยความสะดวกและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับคู่ค้า ในฐานะคนกลางระหว่างร้านตัวแทนจำหน่าย และช่างอาชีพที่ผ่านการอบรมจากยิปซัมตราช้าง เพื่อตอบโจทย์เจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการที่มองหาช่างฝ้าฝีมือ ในขณะเดียวกันช่างฝ้าอาชีพและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเองก็ได้รับโอกาสในการรับงานจากการเข้าร่วมโครงการนี้” 

สำหรับ โครงการคบช้าง ครบช่างจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างฝ้าอาชีพที่ได้รับความรู้และต่อยอดในการทำงาน มีอาชีพและรายได้ที่ต่อเนื่อง ส่วนร้านค้าเองก็ได้สานสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการ ด้วยการแนะนำช่างที่อยู่ในเครือข่ายให้แก่ลูกค้า และสามารถเสนอขายสินค้าได้ครบวงจร รวมถึงลูกค้าปลายทางก็มั่นใจได้ว่าได้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญและได้สินค้าดีมีมาตรฐานไปใช้งานอีกด้วย  

“โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่ยิปซัมตราช้างได้เข้าไปมีส่วนช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพอาชีพของช่างติดตั้งฝ้าให้มีการเติบโตและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดอบรมให้ความรู้และเทคนิคการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ ซึ่งช่างที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร และต่อยอดเพิ่มโอกาสในการรับงานได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันยังเอื้อให้ร้านตัวแทนจำหน่ายสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น และมีช่างฝีมือไว้บริการ สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้านและเจ้าของโครงการว่าช่างที่ได้ไปทำงานด้วยนั้นเป็นช่างที่มีฝีมือและมีคุณภาพตัวจริง” คุณไอวานกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ “โครงการคบช้าง ครบช่าง” เริ่มต้นเมื่อปี 2563 โดยยิปซัมตราช้าง ได้เดินสายรับสมัครและอบรมช่างติดตั้งฝ้าตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีช่างในเครือข่ายกว่า 600 คน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการติดตั้งฝ้าใน “โครงการคบช้าง ครบช่าง” หรือเข้าร่วมสมัครสมาชิกโครงการสามารถติดต่อที่เบอร์โทร 081-935-6714 หรือ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ทาง  https://bit.ly/Installerprogram