กระตุ้นเศรษฐกิจ ภูเก็ต วธ. วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต

วธ.เปิดงานท่องเที่ยวชุมชนวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”

ยกระดับการจัดอย่างยิ่งใหญ่  ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ใน…

Home / PR NEWS / วธ.เปิดงานท่องเที่ยวชุมชนวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต”

ยกระดับการจัดอย่างยิ่งใหญ่  ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปี 2565 โดยมีีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 14 จังหวัดภาคใต้ สภาวัฒนธรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เครือข่ายวัฒนธรรม และสื่อมวลชน ณ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (เชิดสิงโต) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ณ ศาลเจ้าแสงธรรม ศาลเจ้าเก่าแก่ของภูเก็ต ร่วมงานวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต สาธิตพิธีแต่งงาน คู่บ่าว-สาว 5 คู่ พิธีผ่างเต๋ ยกน้ำชา ขบวนประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต ชมนิทรรศการองค์ความรู้ เช่น ชุดแต่งงาน เครื่องประดับ ขนมมงคล ฯลฯ ชมการแสดงชุด ระบำบาบ๋าลีลาอาภรณ์ นอกจากนี้มีการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT/CCPOT) อาทิ ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ขนมอังกู๊ ขนมโอ้เอ๋ว ผ้าปาเต๊ะปักมุก ผ้าพื้นเมือง ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าซาโนติก ฯลฯ

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล โดยวธ. มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5F โดยเฉพาะด้านเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต   ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร้านอาหารตู้กับข้าว โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักข่าวที่นี่ภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวัฒนธรรม  ในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำอัตลักษณ์ที่อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ อีกทั้ง “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 งานเทศกาล/ประเพณีจากวธ.ที่จะมีการยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและนานาชาติ

ขนมมงคลในงานพิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต

ทั้งนี้ “ภูเก็ต” ดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นย่านการค้าบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ดังเช่น “ประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญของบรรพบุรุษสองเชื้อชาติที่มาพบกันครึ่งทาง ฝ่ายชายคือชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาทำเหมืองแร่ ฝ่ายหญิงคือคนท้องถิ่นบนแผ่นดินภูเก็ต ทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกครึ่งจีน-คนท้องถิ่น ที่เรียกว่า “บาบ๋า” คนกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เมืองภูเก็ตเจริญรุดหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ด้วย Soft Power ศิลปะอาคาร อาหาร อาภรณ์   ที่โดดเด่น การสร้างบ้านเรือนแบบชิโน-ยูโรเปียน อาหารการกิน (Gastronomy) รวมทั้งเครื่องแต่งกายชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของจังหวัดภูเก็ต

X