ชำระเงิน ประกันสังคม ผู้ประกันตน เคานเตอร์บิ๊กซี

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 เคาน์เตอร์บิ๊กซี ยกเลิกการให้บริการชำระเงินสมทบ ตั้งแต่ 1 กันยายน นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้รับแจ้งจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยกเลิกการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา…

Home / PR NEWS / ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 เคาน์เตอร์บิ๊กซี ยกเลิกการให้บริการชำระเงินสมทบ ตั้งแต่ 1 กันยายน นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้รับแจ้งจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยกเลิกการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร และหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย เทสโก้ โลตัส และเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม ตู้บุญเติม และชำระผ่าน Mobile Application ShopeePay/Shopee หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ