กระทรวงวัฒนธรรม ภูเก็ต วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต เมืองเก่าภูเก็ต

ก.วัฒนธรรม เชิญเที่ยวงาน วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ. )มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5F โดยเฉพาะด้านเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต…

Home / PR NEWS / ก.วัฒนธรรม เชิญเที่ยวงาน วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ. )มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน “Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5F โดยเฉพาะด้านเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร้านอาหารตู้กับข้าว โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักข่าวที่นี่ภูเก็ต และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำอัตลักษณ์ที่อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ อีกทั้ง “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 งานเทศกาล/ประเพณีจากวธ.ที่จะมีการยกระดับให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและนานาชาติ

ทั้งนี้ “ภูเก็ต” ดินแดนแห่งไข่มุกอันดามัน อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นย่านการค้าบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ดังเช่น “ประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญของบรรพบุรุษสองเชื้อชาติที่มาพบกันครึ่งทาง ฝ่ายชายคือชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาทำเหมืองแร่ ฝ่ายหญิงคือคนท้องถิ่นบนแผ่นดินภูเก็ต ทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกครึ่งจีน-คนท้องถิ่น ที่เรียกว่า “บาบ๋า” คนกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เมืองภูเก็ตเจริญรุดหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ด้วย Soft Power ศิลปะอาคาร อาหาร อาภรณ์ ที่โดดเด่น  การสร้างบ้านเรือนแบบชิโน-ยูโรเปียน อาหารการกิน (Gastronomy) รวมทั้งเครื่องแต่งกาย ชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของจังหวัดภูเก็ต